Anderen over de WOZ-detailgegevens

Skitz Fijan, gemeente Den Haag:
‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent bij een calamiteit’

‘De centrale dataset van WOZ-detailgegevens functioneert uitsluitend als die volledig is. Anders gezegd: je moet als gemeente zorgen dat jij als gemeente niet ‘de witte vlek op de kaart bent’ bij een calamiteit. Het is bovendien een kleine moeite om die data via een simpele handeling centraal aan te leveren.’

Skitz Fijan is al bij de WOZ betrokken sinds 1991, feitelijk bij ‘de geboorte’ van de WOZ. Later maakte hij ook de geboorte van de BAG mee en het ontstaan van het stelsel van Basisregistraties. Sinds 2009 is Skitz docent over WOZ-problemen in de praktijk. Ook neemt hij deel aan allerlei werkgroepen om de WOZ te blijven ontwikkelen. Tegenwoordig is Skitz senior taxateur bij de gemeente Den Haag.

 

Herman Binnendijk, bestuurslid DataLand:
‘WOZ-detailgegevens  vormen belangrijke rode draad in de gegevenshuishouding van een gemeente’

De WOZ-detailgegevens zijn, samen met de gegevens uit de BAG en BGT, essentieel voor de uitvoering van een wettelijke taak van gemeenten én voor hun stakeholders. Denk aan veiligheidsregio’s, polities en RUD’s. Deze belangrijke bron van data mag dus niet verloren gaan.

Herman Binnendijk is bestuurslid DataLand, lid commissie regelgeving en controle (Waarderingskamer), lid stuurgroep samenwerking wet WOZ (VNG) en lid van de beheerraad WOZ-datacenter VNG.

 

Klik hier om terug te gaan naar de informatiepagina over WOZ-dataleveringen.

DEEL DIT BERICHT