Drie belastingsamenwerkingen kiezen voor KNOOP

Met KNOOP wordt één verbinding naar het knooppunt gelegd om gegevens uit meerdere basisregistraties te ontsluiten. Relevante gegevens zijn hiermee veel sneller beschikbaar voor de medewerkers. Bovendien kunnen tegenstrijdigheden in de gegevens eerder opgemerkt, opgelost en teruggemeld worden. Bovenstaande punten helpen de belastingsamenwerkingen uiteindelijk om burgers en bedrijven sneller en beter van dienst te kunnen zijn.

De drie kantoren die zich hebben aangesloten zijn:

Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
Vertegenwoordigt 8 gemeenten en 1 hoogheemraadschap

“We hebben al ervaring met KNOOP en kijken ernaar uit om KNOOP nu ook in te gaan zetten voor de specifieke issues die spelen bij het belastingproces.”
Arnold Geytenbeek (directeur BghU)

Regionale Belasting Groep (RBG)
Vertegenwoordigt 2 hoogheemraadschappen en 3 gemeenten

“Wij rekenen op een structurele kwaliteitsverbetering van onze interne processen en daarmee op een verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven door relevante gegevens in één oogopslag beschikbaar te hebben en vroegtijdig fouten te signaleren.”
Henk Sigmond (directeur RBG)

Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
Vertegenwoordigt 20 gemeenten, 1 waterschap en de regionale afvaldienst

“We zien deze samenwerking met het gemeentelijk knooppunt als een strategische stap voor een efficiënt en optimaal beheer van onze gegevens. Vandaar dat we meteen invulling geven aan de samenwerking door ook zitting te nemen in de gebruikersraad.”
Robin Heij MBA (directeur SVHW)

Verhoging kwaliteit gegevens in het stelsel
Als onderdeel van de samenwerking met KNOOP heeft het gebruiksvriendelijk melden van fouten in de gegevens een hoge prioriteit. Waar mogelijk en waar nodig, worden deze zogenaamde terugmeldingen doorgezet naar de bronhouders of beheerders van Landelijke Voorzieningen. Het is belangrijk dat dit op een gebruiksvriendelijke manier kan, zodat de kwaliteit van gegevens in het stelsel van basisregistraties verder verhoogd wordt. Om hierbij een ‘vliegende start’ te maken, komt een aantal kwaliteitsrapportages beschikbaar waarmee alvast mogelijke fouten in de gegevens gesignaleerd worden.

“Wat ik zo mooi vind aan deze drie overeenkomsten is dat ze alle drie voortkomen uit dezelfde wens, namelijk om effectiever en efficiënter voor hun achterban te kunnen werken.”
Pieter van Teeffelen (directeur DataLand)


DEEL DIT BERICHT