‘Deze landelijke dataset moet gecontinueerd worden, daar wil je geen hiaten in.’

Zoals bekend gaat het beheer van het landelijke bestand met WOZ-detailgegevens (ook wel object-kenmerken genoemd) eind dit jaar van DataLand over naar het Kadaster. Voorafgaand aan deze transitie spreken we mensen uit de praktijk over het nut van deze vastgoeddata. Dit keer een gesprek met Annemiek Nieuwenhuis, Procesmanager cluster Ondermijning en Paul Geurts, Strategisch informatie Adviseur, beiden werkzaam bij de gemeente Nijmegen.

De gemeente Nijmegen deelt al jaren deze specifieke vastgoeddata met DataLand en heeft inmiddels ook de overeenkomst met Kadaster getekend. Wat is jullie belangrijkste overweging hierbij? 

Annemiek: ‘Omdat we uit ervaring weten hoe belangrijk feitelijke informatie is voor je beleid. Wij werken als gemeente zelf data-gestuurd, en dus vinden we het ook belangrijk dat andere partijen over onze data kunnen beschikken. Je kunt geen goed beleid baseren op aannames, je hebt harde cijfers nodig. Weten waarvoor een pand gebruikt is, bij een crisissituatie kunnen beschikken over een volledig beeld van het gebied’. Paul: ‘Bovendien gaat het hier om een landelijke dataset waar onder andere de veiligheidsregio’s uit putten. Die moet gecontinueerd worden, daar wil je geen hiaten in. Daarom hebben we als gemeente Nijmegen besloten direct te  tekenen voor de overeenkomst met het Kadaster. Zodat de continuïteit van deze dataset niet in gevaar komt’.

Bij het delen van data komt ook altijd het ‘privacy’ aspect om de hoek kijken. Geen twijfel bij jullie om deze data te delen?

Paul: ‘Het gaat hier alleen om de object-kenmerken. Het WOZ-waardegegeven komt er niet in voor, dus je deelt puur gegevens van het pand zelf en ook geen eigenaar-gegevens ofzo. En daarnaast: wij zien Kadaster als een betrouwbare partij en zijn uitgegaan van ‘privacy by design’. We vertrouwen erop dat het Kadaster goed met deze gegevens omgaat’. Annemiek vult aan: ‘In het algemeen mag je binnen het veiligheidsdomein meer gegevens verwerken dan je denkt, mits je je goed verdiept in de wetgeving. Wij laten dit altijd goed onderzoeken, zodat we zeker weten dat we zorgvuldig omgaan met gegevens’.

Wat willen jullie andere gemeenten meegeven?

Paul: ‘Kijk, iedere gemeente heeft zijn couleur locale. Wij hebben een organisatie die vertrouwen als vertrekpunt heeft. We gaan uit van de professionaliteit van het Kadaster in dit geval en pakken door. Juist ook omdat een maatschappelijk doel wordt gediend. Een andere gemeente stelt wellicht: ‘better safe than sorry’. Dat kan, dat is per gemeente verschillend. Maar dan zou ik wel willen zeggen: onderzoek goed of laat onderzoeken wat er kán. Want dat is meer dan je denkt. En op die manier komt de continuïteit van deze belangrijke dataset niet in gevaar’.

DEEL DIT BERICHT