“Wilt u er nog accessoires bij?”

Pieter van Teeffelen

Ik moest denken aan die keer dat ik mijn allereerste auto kocht. Het was bij een nog maar pas geopende garage en de trotse eigenaar die me koffie aanbod, vroeg me: ”Wilt u er nog accessoires bij?” Maar we hadden het toch al over die inbouwradio gehad?

Al sinds 2019, vanaf dat we met onze transitie van dienstverlening naar het Kadaster bezig zijn, hebben wij DataLanders en Kadaster-collega’s het over “WOZ-detailgegevens” en we weten samen precies wat we bedoelen. Trouwens, ook de gemeentelijke collega’s die deze WOZ-detailgegevens aan ons aanleveren, weten dat precies. Eind van het jaar neemt het Kadaster die rol van DataLand over en we zijn nu gezamenlijk volop in de weer om die aanlevering van gegevens vanuit gemeenten veilig te stellen.

WOZ-detailgegevens zijn de object-kenmerken die als basis hebben gediend voor de uiteindelijke bepaling van de WOZ-waarde. De kenmerken geven inzicht in bijvoorbeeld het type en bouwjaar van het object, de aard van het gebruik van het object, de grootte of inhoud, de energieklasse en of het een monument is. Kortom, een breed spectrum aan informatie over een object.  Informatie die zeer waardevol is voor bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten, voor de belastingdienst en onlangs nog voor het Corona-loket van de overheid. Op de site van DataLand staat inmiddels een rij voorbeelden en interviews over die nuttige informatie.

In de afgelopen weken zijn we er achter gekomen dat wij net als die aardige garagehouder – die me met zijn vraag naar “accessoires” alleen maar wilde vragen of ik melk of suiker in mijn koffie wilde – zelf ook een mogelijk verwarrende term hebben gebruikt. Voor ons was namelijk vanzelfsprekend dat WOZ-detailgegevens géén WOZ-waardegegevens zijn, maar ‘slechts’ kenmerken van objecten. Voor andere experts in de gemeentewereld bleek dat helemaal niet zo evident.

Dat ontdekten we in de recente  gesprekken die we voerden met collega’s van buiten ons directe werkveld. Daar bleek dat door onze ‘vakterminologie’ die collega’s op het verkeerde been worden gezet: wij zeggen ‘WOZ-detailgegevens’ maar we bedoelen “object-kenmerken’.
En waarom bleek dat onderscheid zo belangrijk? Wel, in de Wet WOZ, in de Belastingwet, en in de AVG zijn beperkingen opgenomen over het uitwisselen van WOZ-waardegegevens. Het woord ‘WOZ-detailgegeven’ suggereert een link met dat waardegegeven. Daarom twijfelden gemeenten (en belastingsamenwerkingsverbanden) of ze die gegevens wel mochten leveren.
Maar die link is er niet, het zijn voor ons ‘slechts’ (maar wel heel nuttige) gegevenskenmerken van de objecten, het WOZ-waardegegeven komt bij de levering aan het Kadaster helemaal niet voor.

Dus we beloven jullie allemaal nu plechtig dat we in onze verdere communicatie de beide begrippen “WOZ-detailgegevens” en “object-kenmerken” steeds op natuurlijke wijze in onderlinge samenhang gaan hanteren. Niet door het begrip “WOZ-detailgegevens” helemaal niet meer te gebruiken, maar wel door consequent aan te geven wat het wel en wat het niet is.

Zin in een kop koffie? Melk of suiker?

Pieter van Teeffelen

 

PS: Lees ook: “Met het delen van WOZ-detailgegevens bevorder je als gemeente de veiligheid in jouw gebied. Een ‘no brainer’ dus.” En kijk eens naar de nadere voorbeelden op de site van DataLand.

DEEL DIT BERICHT