Van knelpunt naar knooppunt, revisited

Pieter van Teeffelen

Van knelpunt naar knooppunt, revisited

“We are on common ground”

In 2014 was het onderwerp van het DataLand-congres “van knelpunt naar knooppunt”. Een tijdje terug zaten we samen met gemeentelijke collega’s uit onze kennissenkring te bespreken hoe we het congres dit jaar aan zouden pakken en al rap kwam dit ‘oude’ thema bovendrijven. Betekent dat ‘meer van hetzelfde’? Nee, ik zie een hele interessante wereld van verschil tussen knooppunt ‘toen’ en knooppunt ‘nu’.

‘Toen’ lag de focus vooral op de rol voor gemeenten, waarbij het knooppunt een handje kon helpen bij de ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties. Het hielp de gemeentelijke wereld om van een stel naar een stelsel van basisregistraties te komen.

‘Nu’ hebben we binnen de overheid te maken met een veel bredere opgave voor de informatieorganisatie. Er is in die jaren tussen ‘toen’ en ‘nu’ veel meer interesse ontstaan voor de ketens van gegevensuitwisseling, zoals die tussen Landelijke Voorzieningen en backoffice-applicaties van gemeenten, maar ook tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden van gemeenten. Denk alleen maar aan Omgevingswet en DSO. De focus is verschoven en is breder en integrale geworden. Knooppunten blijken ook van grote meerwaarde voor andere overheidspartijen, zoals belastingsamenwerkingsverbanden, veiligheidsregio’s en regionale uitvoeringsdiensten. En dat betekent dat we nu overheidsbreed werken.

‘Nu’ hebben we ook de Common Ground omarmd, het beeld van loskoppeling van gegevens van applicaties is aansprekend, gegevens blijven bij de bron, kwestie van even koppelen en dan komt het allemaal goed. En in dit ideaalbeeld van de perfecte common ground wereld hebben we ook geen knooppunten meer nodig, want alle gegevens blijven bij de bron.

Maar de wereld is niet perfect en zal het volgens mij ook nooit worden, dus de term knooppunt zal vast niet verdwijnen. De behoefte aan een centrale plek om gegevens bij elkaar te brengen en te vergelijken voor hun eigen, unieke situatie, zal blijven bestaan. Voor de goede orde, ik ben een groot voorstander van het scheiden van data en applicaties. “We are on common ground” om het maar eens op zijn Engels te zeggen, maar ik geloof niet in de realisatie van dit ideaalbeeld. Bovendien, mijn collega’s hebben nú een probleem en dus ook nú al een oplossing nodig in hun niet zo perfecte wereld.

Over die collega’s gesproken, uit de gesprekken met de CIO’s binnen mijn netwerk (dat sinds 2014 meer divers is geworden door de komst van de samenwerkingsverbanden) komt helder naar voren dat ook zij de toegevoegde waarde van gegevensmagazijnen voor een groot aantal praktische overheidstaken blijven zien. Het uitwisselen en combineren van gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen gaat niet vanzelf. Bovendien worden er vaak nog verschillende softwarepakketten gebruikt die ‘elkaar slecht verstaan’. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle stekkers van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt toegevoegde waarde. En dat wij die toegevoegde waarde nú al bieden middels KNOOP, wordt door steeds meer gemeenten én samenwerkingsverbanden ontdekt.

Nu hadden we natuurlijk dit jaar het DataLand-congres ‘van knelpunt naar knooppunt: the sequel’ kunnen noemen. Maar ‘nu’ is niet ‘toen’, dus gaan we het anders aanpakken. Dit jaar gaan we voor het directe contact en we gaan voor de ruimte voor maatwerk. Komend najaar verzorgen we zes regionale middagbijeenkomsten waarin we gemeenten aan het woord laten, maar ook veiligheidsregio’s, belastingsamenwerkingsverbanden en omgevingsdiensten. Ieder deelt diens kennis en ervaring over hoe het knooppunt helpt om knelpunten die nú spelen aan te pakken en hoe het hen ontzorgt in de uitvoering van de dagelijkse praktijk én in de samenwerking met de gelieerde partijen. Kortom, even weer met beide benen op de ground en even wat minder theorie, maar juist wat meer praktijk.

DEEL DIT BERICHT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

veertien − 5 =