Samen Organiseren of Zelf Organiseren

Pieter van Teeffelen

Samen Organiseren of Zelf Organiseren

Het komt eigenlijk door de foto die Ingrid Hoogstrate stuurde van een glazen deur met de nieuwe naam van KING er alvast op. Wanneer je goed kijkt, zie je de namen van alle Nederlandse gemeenten er onder staan, gedrapeerd rond samen-organiserende gemeenteambtenaren, tenminste dat maak ik ervan.

Raak gekozen naam, letterlijk en figuurlijk glashelder: het instituut stelt zich de realisatie van de plannen van de VNG als doel. VNG-realisatie gaat realiseren wat gemeenten samen organiseren. ‘Organiseren’ is niet hetzelfde als ‘realiseren’. Eerst moet je de neuzen van 380 gemeenten één kant op krijgen (dat doet de VNG met Samen Organiseren), en daarna moet er een vertaling komen van de plannen in projecten en dan moeten die projecten nog betaald worden, en dan begint het realiseren.

O ja, en vergeet daarbij niet dat.. “De nieuwe werkwijze (zich) kenmerkt (…) door een grote betrokkenheid en sturing van gemeenten zelf, onder meer in de vorm van het van onderaf aandragen van projecten en vraagstukken met een directe beïnvloeding en besluitvorming op wat er gezamenlijk wordt uitgevoerd en een commitment op een aantal structurele investeringen” (citaat op VNG site). Dus Samen Organiseren is ook Zelf Organiseren.

GGB en WKPB

Het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) vertegenwoordigt betrokken gemeenten, die gezamenlijk aan de slag willen, en het draagt  zeer concreet van onderaf vraagstukken en projecten aan. Onlangs nog gaf het GGB aan dat er op korte termijn een collectieve voorziening gerealiseerd (!) moet worden om gemeentelijke gegevens voor de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperking (WKPB) beschikbaar te krijgen. Nu moeten alle gemeenten dat nog zelf met hun eigen (kostbare) instrumentarium verzorgen. Met een collectieve voorziening kunnen ze met een eenvoudige webservice (met een koppeling naar de Landelijke Voorziening) die gegevens aanleveren. Dat is niet alleen gemakkelijker, het scheelt gemeenten ook nog eens geld omdat ze niet allemaal een eigen applicatie hoeven te kopen en te onderhouden.

Liefdewerk oud papier

Maar hoe verenigd het GGB ook is, de geo-collega’s moeten ook hun eigen werk zelf organiseren en – ik weet niet of u het weet maar – de druk op het ‘draaiend houden van de winkel’ is bij alle 388 gemeenten groot. Bovendien, activiteiten voor het GGB (en dus indirect voor Samen Organiseren) staan nergens in een gemeentelijke begroting dus alle inzet tot nu toe is liefdewerk-oud papier. Grote gemeenten hebben nog wel eens de generositeit om arbeidstijd te gunnen aan zo’n proces, zo sponsort Rotterdam het WKPB-project. Kleinere gemeenten hebben eenvoudigweg (nog) niet de middelen om dat te doen en dus is het GGB afhankelijk van het enthousiasme van de leden om in hun vrije tijd/ tijd van de baas mee te denken en te draaien in zo’n project. Voilà, de spanning tussen zelf organiseren en samen organiseren.

Gemeentelijke tienden

Vroeger hadden kerkgemeenschappen en boerengroepen de afspraak om een tiende van hun tijd en arbeid aan het algemene doel te besteden. Zo waren er veldjes die gezamenlijk werden gecultiveerd (in een aantal dorpen vind je nog pleinen en straten die ‘Tienden’ heten). Zouden we nou niet op een dergelijke manier van ‘zelf organiseren’ ‘samen organiseren’ kunnen maken? Stel, elke gemeente reserveert een tiende van haar begroting voor ‘zelf organiseren’, dan kunnen we pas écht gaan ‘samen organiseren’. Samen organiseren krijgt dan pas echt status en gewicht. Nu zijn het mooie woorden, maar hoe zit het met de praktijk? En, terug naar het WKPB-project, die collectieve voorziening die het GGB graag samen wil organiseren heeft een mooie business case: voor de gezamenlijke gemeenten betekent de invoering van de voorziening dat de jaarlijks kosten in totaal worden teruggedrongen van circa twee miljoen euro naar minder dan één miljoen. En met die nieuwe ‘GGB-tienden’ zouden we de voorfinanciering in een oogomdraai  geregeld hebben. 2018 wordt een mooi jaar om als gemeenten zelf samen te organiseren.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 4 =