De overheid als dirigent

Pieter van Teeffelen

Wat een gedoe hè, dat uitstel van de Omgevingswet. Vooral over het Digitale Stelsel ervan raken we niet uitgepraat. Dit stelsel – dat eerst bekend werd als de ‘Laan van de Leefomgeving’ – is een heel nieuw systeem van kruispunten, rotondes en afslagen voor de informatie die nodig is voor de Omgevingswet. De minister geeft aan dat het uitstel samenhangt met de vertraging in het vormgeven van wet- en regelgeving. Dat snap ik wel, de volgorde zou moeten zijn dat we eerst onze kaders en doelstellingen op orde hebben en er dan pas de toepassing bij gaan ontwikkelen. De muziek bepaalt de samenstelling van het orkest en niet andersom (trouwens, als iedereen dan ook nog de eerste viool wil gaan spelen…).

In mijn omgeving en bij de VNG breekt steeds meer het idee door dat je bij het inrichten van het DSO juist uit moet gaan van de gegevens die nodig zijn (lees: informatie). Daar ben ik blij mee, immers, het systeem zou toch in dienst van de informatiebehoefte moeten staan. Net als ik dit schrijf komt via LinkedIn het artikel ‘De onzichtbare gorilla en de Omgevingswet’ van Bert van Dijk in Binnenlands Bestuur bij me binnen. “Bij de digitalisering van de Omgevingswet schiet men  in een reflex ‘We hebben een probleem, dan bouwen we een ICT-systeem”.

Het systeem an sich is natuurlijk niet het probleem. De uitdaging zit in het combineren van gegevens, het componeren van informatie. Die gegevens hebben we al en kunnen we – op eigen kracht – combineren, beheren, uitwisselen en beschermen.  Precies zoals gesteld in de Digitale Agenda 2020 die gemeenten en masse omarmd hebben: ‘massaal digitaal en de burgers centraal’, waarbij de gemeenten wel de regie willen houden over hun eigen gegevens. Sander Hulsman schreef onlangs (9/8 in Computable) dat gegevensbeheer en –bescherming door de overheid met de huidige technologie goed mogelijk is. “Bedrijven in het ecosysteem bouwen vervolgens eigen applicaties op het platform onder regie van de overheid. (…) Data blijft eigendom van de staat, de software van het ICT-bedrijf, met goed gedefinieerde koppelstandaarden. De overheid wordt de dirigent van haar eigen orkest”.

Laten we ons als overheid dan ook maar concentreren op het collectief verzamelen en uitwisselen van gegevens. In het gemeentelijk speelveld hebben we daar zelfs al twee knooppunten voor. Als we nou die twee knooppunten Samen Organiseren (!) en verbinden met knooppunten van de Unie van Waterschappen, de provincies en het Rijk, dan hebben we een goede basis  voor een overheidsbreed informatiesysteem op basis waarvan de Omgevingswet uitvoerbaar wordt. En als we het echt goed aanpakken, kunnen gemeenten met dat systeem ook hun dienstverlening aan burgers en bedrijven efficiënt en effectief inrichten. In een orkest met de overheid als dirigent, de IT-bedrijven die hun partij in harmonie mee kunnen blazen en het publiek dat mee klapt. Dat klinkt mij als in ieder geval als muziek in de oren!


De Pluim van DataLand

Een commissie bestaand uit Jan Fraanje (directeur Vereniging Directeuren van Publiekszaken VDP), Arjan van Etten (namens het GGB, ‎sr. adviseur Geo-Informatie bij Gemeente Capelle aan den IJssel) en Marien de Bakker (sr. lecturer aan de HAS in Den Bosch en bestuurslid Onderwijs en Onderzoek van Geo-Informatie Nederland) gaan op zoek naar een prijswinnaar voor de Pluim van DataLand 2017, die in november uitgereikt gaat worden.

Met het uitreiken van de ‘Pluim van DataLand’ wil DataLand het belang onderstrepen dat gemeenten zich blijven inzetten voor een goede registratie van objecten en hoe belangrijk en zinvol het is om deze informatie landelijk ontsloten te houden. Deze prijs zal jaarlijks worden overhandigd aan een persoon, initiatief of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten.

Wie of wat zou volgens u de Pluim van DataLand 2017 moeten krijgen? De commissie hoort het graag! U kunt uw suggestie (met onderbouwing) voor 1 oktober a.s. e-mailen naar info@dataland.nl. Alle suggesties zijn welkom. De commissie heeft een aantal speerpunten waar de winnaar idealiter aan zou moeten voldoen. Allereerst: breed toepasbaar, ook voor kleine gemeenten, ten tweede: klantgericht en van toegevoegde waarde voor de burger en tot slot: innovatieve waarde, bijvoorbeeld op het gebied van de Omgevingswet, Samen Organiseren of de privacy.

De volledige oproep kunt u hier lezen!

DEEL DIT BERICHT

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

elf + negen =