IMKAD past niet in gemeentelijke informatie-architectuur

Ronald Bokhove

De Basisregistratie Kadaster maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Gemeenten zijn grootgebruikers van kadastrale informatie en ontvangen deze gegevens nu nog periodiek als ‘Massale Output’. Hieraan komt binnenkort een einde als het Kadaster op 1 januari 2016 overgaat tot verstrekking van de BRK op basis van het informatiemodel IMKAD. Gemeenten hanteren echter hun eigen gemeentelijke standaarden op basis van StUF-BG. Omdat er nog geen koppelvlak is om de BRK om te zetten, zoeken gemeenten naar oplossingen. In hun zoektocht trekken ze gezamenlijk op met KING, DataLand en het Gemeentelijk GEO-beraad (GGB).

De ene gemeente is de andere niet

Een van de uitgangspunten van het Stelsel is de eenmalige vastlegging/uitwisseling en het meervoudige gebruik van gegevens. Dat geldt niet alleen op landelijk niveau, ook binnengemeentelijk dient dit te worden nageleefd. Omdat gemeenten veelal over een centraal gegevensdistributiestsysteem beschikken en hun basisinformatie vanuit dit magazijn willen doorsluizen naar de relevante taakspecifieke applicaties, is het gewenst dat de BRK het gegevensmagazijn op basis van StUF-BG voedt en dat vervolgens de binnengemeentelijke distributie op basis van dezelfde standaard plaatsvindt. Weliswaar bieden marktpartijen oplossingen om de BRK rechtstreeks in de gebruikersapplicaties op te nemen, maar naarmate gemeenten groter zijn en meerdere leveranciers kennen, moet deze procedure vaker doorlopen worden met bijbehorende hogere kosten. Daarnaast zijn er gemeenten die hun WOZ-registratie bij een regionaal samenwerkingsverband hebben ondergebracht en waarvoor onderbrenging van de BRK in het gegevensdistributiesysteem feitelijk alleen de ondersteuning van het Wkpb-beheer dient. Voor één activiteit dient dan steeds het proces van inlezen en interne distributie te worden doorlopen. Deze gemeenten vragen zich dan ook af of er ook andere, simpeler oplossingen zijn in combinatie met het gebruik van een (externe) viewer.

Rollen en aanpak

Naast gemeenten als opdrachtgever hebben KING, DataLand en het GGB een rol in de zoektocht naar een haalbare oplossing. KING richt zich hierbij op de ontwikkeling van gemeentelijke standaarden en leggen van druk bij de leveranciers om standaarden ook daadwerkelijk te implementeren. DataLand maakt het met het gemeentelijk knooppunt objectgegevens KNOOP mogelijk om de BRK voor gemeenten op verschillende wijzen beschikbaar te maken: het doorleveren van gegevens, het meervoudig aanbieden van dezelfde mutatiebestanden, het beschikbaar stellen van kadastrale gegevens op basis van StUF-BG 3.10 en 3.20 en het verzorgen van een WMS/WFS voor die processen waarvoor lokale kopieën niet noodzakelijk zijn. Bijkomend effect is dat leveranciers op die manier worden ‘gemotiveerd’ om architectuur-oplossingen te ondersteunen en over te stappen op gemeentelijke architectuurprincipes. Het GGB biedt een platform waarmee gemeenten elkaar ondersteunen en informeren over de voorbereiding en uitvoering van de implementatie. Als uitvloeisel hiervan is een expertiseclub BRK opgericht, die zich op de onderhavige problematiek stort en meer duiding geeft aan gemeentelijke vraagstukken.

Download het volledige artikel ‘Komst BRK stelt gemeenten voor dilemma’s’ zoals gepubliceerd in Geo-Info 2015-3

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twee × 4 =