Van grensvlak naar raakvlak

Pieter van Teeffelen

Van grensvlak naar raakvlak

Tijdens de GeoBuzz, het grootste geo-congres van Nederland, komen geo-specialisten en geo-gebruikers uit diverse overheden, bedrijven, kennisorganisaties en onderwijsinstellingen naar Den Bosch om op 22 en 23 november in Congrescentrum 1931 met elkaar kennis, informatie en ervaringen uit te wisselen. Het thema dit jaar ’Onze leefomgeving verandert, wat betekent dit voor de overheid?’ is breed en bestrijkt allerlei velden en vlakken. De GeoBuzz is een plek waar verschillende disciplines en culturen – en daarmee totaal verschillende ideeën-  met elkaar in aanraking komen, oftewel een echte ‘intersection’, zoals Frans Johansson dit noemt in zijn inspirerende boek  ‘het Medici effect’. Een goed uitgangspunt voor nieuwe inzichten, inspiratie en innovatie.

Met de komst van de Omgevingswet, is er een prachtige katalysator en versneller voor innovatie bijgekomen. Immers, in alle discussies bij de Omgevingswet draait het om grensvlakken: het gaat om de vraag hoe we een waaier aan wetten kunnen combineren met een oceaan aan ruimtelijke locatieaspecten om een scala aan maatschappelijke situaties te beoordelen. Daarbij is input vanuit alle betrokken disciplines welkom en nodig.

Bij ons in gemeenteland is de zoektocht naar het antwoord op die vraag natuurlijk voelbaar en alom aanwezig. We zijn al jaren bezig om van een stel basisregistraties een stélsel van basisregistraties te maken, in steeds meer gemeenten worden WOZ-, BAG-, en BGT-afdelingen geïntegreerd. De koppeling van data en datasets gaat niet vanzelf en het kost heel wat inspanning en overleg om samenwerking om te zetten in het daadwerkelijk samen delen en beheren én benutten van gegevens.

DataLand ontzorgt en ondersteunt gemeenten hierbij. Denk bijvoorbeeld aan de BAG-WOZ vergelijkingsrapporten die gemeenten tot op de dag van vandaag ontvangen en kunnen gebruiken om hun interne objectadministratie te optimaliseren. Al vanaf 2008 reikt DataLand bovendien jaarlijks de Chapeauprijs uit aan een gemeente (of gemeentelijk samenwerkingsverband) die de vastgoedgegevens het best op orde heeft.

Maar vanaf dit jaar gaan we het anders doen. We geloven in het ‘Medici effect’. De Chapeauprijs verandert daarom ook van naam en vorm. Met het uitreiken van de ‘Pluim van DataLand’ willen we  laten zien hoe relevant het is dat gemeenten zich blijven inzetten voor een goede registratie van objecten en hoe belangrijk en zinvol het is om deze informatie, die niet verkrijgbaar is via Landelijke Voorzieningen,  landelijk ontsloten te houden.  We gaan namelijk jaarlijks onze ‘Pluim van DataLand’ overhandigen aan een organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van deze gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een bijzonder maatschappelijk doel. Kortom, we geven een pluim aan een organisatie die van een grensvlak een raakvlak maakt.

De eerste Pluim wordt uitgereikt tijdens de plenaire opening van de GeoBuzz. Wij weten al aan wie. Welke organisatie of initiatief zou u – vanuit uw discipline en werkveld – willen voordragen voor de Pluim van 2017?

We horen het graag. Hier of persoonlijk op ons eigen plekje op de ‘intersection’ van de GeoBuzz.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 − 11 =