Een boeiend samenspel

Pieter van Teeffelen

Bij een collega zag ik laatst een stapeltje van drie A4’tjes, dubbelzijdig bedrukt,  met daarop een lijst van de namen, functies en adressen van de mensen die – formeel – meewerken aan de totstandkoming van de Omgevingswet. Het samenstellen van die lijst moet al een hele klus zijn geweest, laat staan de invoering van de wet zelf. In dat worden allerlei samenwerkingsverbanden opgezet en pilots, proeftuinen, ‘lab-sessions’ en bijeenkomsten over ‘klantreizen’ georganiseerd. En bij al dat samenspel hebben die mensen van die lijst ook nog eens heel veel andere mensen uitgenodigd om ook mee te denken en mee te werken.

Als programmamanager voor de VNG is Kristel Lammers een van de prominente namen op die lijst.  Zij schrijft op de VNG-site in een pleidooi voor een meervoudige veranderaanpak voor de Omgevingswet dat

“De Omgevingswet potentieel een grote invloed heeft, al weet niemand hoe groot en tot waar die zal reiken.”

En dan als klap op de vuurpijl:

“Niemand is bij machte om de baas te zijn over al de processen, interacties en dynamieken die gaande zijn. Niet binnen een gemeente, in de organisatie en in de interactie met haar omgeving, niet in een regio én niet landelijk op het niveau van de minister”.

De Omgevingswet lijkt ongrijpbaar, maar raakt wel de gehele keten.

Geboeid door ketens

Toeval bestaat niet; recent heb ik een boek herlezen omdat keteninformatisering – want dat is waar Kristel Lammers het over heeft – me bezig hield. Een boek uit 2007 met de prachtige titel: ‘Geboeid door ketens’. Dat boek gaat over samenwerken met andere organisaties. Het laat zien waarom het in die ketens zo lastig opereren is:

“Ketens kennen geen overkoOmslag 'geboeid door ketens'.epelend gezag waardoor informatiseren in een keten anders verloopt dan binnen een organisatie. Veel keteninformatiseringsprojecten mislukken en ketencommunicatie komt meestal moeizaam van de grond.”

Grijpink vervolgt:

“Als er iets in een keten niet goed werkt, komt dat omdat er een belangrijk ketenprobleem is. De kunst is om dat probleem te herkennen”.

Grijpink noemt dit probleem het ‘dominante ketenprobleem’. Volgens de definitie: “Een ‘schakel’-overstijgend probleem in de keten dat gezamenlijk moet worden opgelost, omdat het de werking van de keten en het bereiken van de ketendoelstellingen in de weg staat”. Het herkennen van dat ketenprobleem is echter een probleem op zich. Want vaak bevindt het ‘probleem’ zich buiten het gezichtsveld van de ketenpartner. De partner hoeft zich dus niet eens bewust te zijn van dat probleem, hetgeen tot wrevel of zelfs frustratie kan leiden. ’Wij zijn de experts, wij hebben het beste voor met de BV Nederland, we doen alles goed en toch werkt het niet’.  Het moge duidelijk zijn dat de ketenpartner zo’n probleem niet in zijn eentje gaat oplossen. Maar, wat is nu het dominante ketenprobleem van de Omgevingswet? Is het de ongrijpbaarheid? De impact op alle betrokken partijen? De communicatie binnen de keten?

Congres

Op congressen en bijeenkomsten komen er altijd experts (die vast op die lijst staan) vertellen hoe het moet. Op ons congres komen afdelingshoofden en specialisten van geo-afdelingen, informatiseringsexperts en WOZ-kenners bij elkaar, zij zijn sterk betrokken bij de fysieke ruimte en dus partners in de organisatie van de Omgevingswet.  Zullen we tijdens ons komende DataLand-congres op 15 juni de rollen eens omdraaien? Zullen wij onze ketenpartners eens gaan helpen in hun zoektocht naar hun ketenprobleem dat dus in feite ook óns probleem is? We nodigen nog steeds de experts van de lijst uit, de ketenpartners die binnen hun vakgebied en organisatie invloedrijk zijn. Maar deze dag leggen zij hún probleem voor aan onze gasten; mensen van de gemeentelijke praktijk die straks met de Omgevingswet moeten gaan werken.

Dus beste ketenpartners, maak ons deelgenoot van jullie inspanningen, vertel ons alvast  over jullie verzuchtingen en wensen. Dan gaan we op 15 juni samen op zoek naar de oplossing of – in termen van Jan Grijpinks keteninformatisering – we gaan het dominante ketenprobleem te lijf in een boeiend samenspel, op het gemeentelijk speelveld.

DEEL DIT BERICHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − 1 =