Worden gegevenssets in KNOOP gewijzigd?

Nee. KNOOP zorgt wel voor een bundeling van de gegevens en maakt koppeling mogelijk en makkelijk.

DEEL DIT BERICHT