Wat betekent dit financieel voor de deelnemende gemeenten? (zowel qua activum bedrag certificaten, alsook de mogelijke claim uit in het verleden ontstane tekorten, verplichtingen enz.)

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. Zie voor de financiële details de begroting 2020 en de jaarrekening 2019 die (binnenkort) worden gepubliceerd.

DEEL DIT BERICHT