Op welke wijze wordt de belastingtaak zoals die op dit moment namens de gemeenten door belasting-samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd, door deze overname beïnvloed?

De overgang naar het Kadaster is er op gericht om de collectie/distributie van WOZ-data volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Over de concrete vorm hiervan wordt nu overlegd.

DEEL DIT BERICHT