Kan de oplossing die jullie beogen, volgend jaar juni al gereed zijn? Wij moeten als gemeenten immers ook van alles voorbereiden/inregelen? Hoe eerder we weten waar we aan toe zijn, hoe beter.

Op dit moment wordt met het Kadaster een planning opgesteld. Het ligt niet voor de hand dat alle producten in juni 2020 gereed zijn. Zodra de planning helder is (naar verwachting januari 2020) zullen wij daarover communiceren.

DEEL DIT BERICHT