Wat is het nut van een knooppunt als KNOOP voor het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het kan fungeren als verbindende schakel en zorgdragen voor de versnelling van de ontsluiting van kwalitatief goede data:

  • Basisregistraties worden éénmalig gekoppeld en tegenstrijdigheden worden direct afgevangen;
  • Naast basisregistraties worden ook kernregistraties en gemeentelijke ‘plusinformatie’ gekoppeld;
  •  Bij die koppeling van informatie hoeven gegevens niet fysiek worden opgeslagen: éénmalige opslag, meervoudig gebruik;
  • Een knooppunt waarborgt dat gemeenten de regie houden over hun eigen gegevens;
  • Beheer en toegankelijkheid van de data kunnen in een knooppunt per type gebruiker worden gedefinieerd en gecontroleerd;
  • Een knooppunt zoals KNOOP is bij uitstek een voorbeeld van een collectieve voorziening zoals gedefinieerd in de Digitale Agenda 2020.
DEEL DIT BERICHT