Als gemeente/belastingsamenwerking leveren wij Stuf-TAX-data aan bij KNOOP. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Het beheer en ontsluiten van alle data in KNOOP (met uitzondering van de data uit het Handelsregister) wordt per 1-1-2022 uitgevoerd door het Kadaster.  U kunt uw informatie gewoon blijven leveren. Wij werken nu aan een zo geruisloos mogelijke overgang. De dienstverlening die wij u nu bieden blijft bestaan en  u kunt ook na onze opheffing hier gewoon van profiteren. U hoort snel meer hierover.

Ook de kwaliteitsrapportages die u nu ontvangt, blijven bestaan. Ze zullen dan niet meer door ons, maar  door het Kadaster worden geleverd.

DEEL DIT BERICHT