Overeenstemming vragenlijst zelfcontrole ENSIA-BAG

Door gemeenten en het Ministerie van IenM wordt al geruime tijd samengewerkt om voor de zelfcontrole ENSIA-BAG te komen tot een gedragen vragenlijst. De lijst en de bijbehorende rapportage ondersteunt de binnengemeentelijke verantwoording over het gevoerde BAG-beleid en dient daarnaast als toezichtinstrument voor IenM.

Op 21 juli hebben gemeenten en het Ministerie van IenM, onder voorzitterschap van DataLand, overeenstemming bereikt over de vragenlijst en bijbehorende documenten. Astrid Elemans is als Afdelingsmanager Geo-informatie van de gemeente Den Haag en lid van het Agendaoverleg BAG BAO nauw bij de totstandkoming hiervan betrokken geweest. Zij geeft aan:

“De vragenlijst is van en voor gemeenten en sluit goed aan op de belevingswereld van de bronhouder. Het maakt je bewust van de kwaliteit van de BAG, dus gemeenten hebben er zelf alle belang bij dit instrumentarium goed te gebruiken.”

Het nieuwsbericht van IenM, de vragenlijst met de verantwoordingsrapportage en de handreiking zijn te vinden op de website van het Ministerie.

DEEL DIT BERICHT