Verdiep je kennis van BGT-beheer

De BGT en het bijbehorende informatiemodel IMGeo zijn al in gebruik bij meer dan 80% van de organisaties die verplicht de basisregistraties moeten beheren. Dit betekent dat het van belang wordt om het beheer, de mutatie-uitwisseling en de samenwerking met BOR, andere afnemers en het gebruik van de BGT te organiseren en verder uit te bouwen.

Deze eendaagse opleiding voor ervaren BGT-beheerders behandelt alle aspecten van de BGT-keten.

 

Algemeen

Deze opleiding bevat onder meer:

 • Informatie hoe het BGT-bijhoudingsproces afgestemd kan worden met  BOR, BAG en Plan-topografie;
 • Een update van de laatste ontwikkelingen en afspraken;
 • Praktische informatie over het ketenbeheer en gebruik van basistopografie in de eigen organisatie. Hierbij staat de kennisuitwisseling tussen en het delen van ervaringen met andere organisaties centraal;
 • Extra aandacht voor de relatie IMGEO-IMBOR en het uitwisselen van informatie tussen de beheeromgeving voor objecten in de openbare ruimte en de geo-voorziening voor BGT en IMGeo;
 • Toelichting op de meerwaarde van IMBOR, het informatiemodel beheer openbare ruimte, als een verdere verdieping van de BGT en IMGeo-objecten;
 • Informatie over het belang van het opnemen van BGT+ objecten en het aanleveren daarvan aan de LV.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is geschikt voor de meer ervaren BGT-beheerders die zich (alsnog) gedegen willen verdiepen in alle aspecten van de BGT keten. In deze eendaagse opleiding wordt de relatie van de BGT met de BOR, BAG en Plan-topografie behandeld. Er zal met name ingegaan worden op de relatie IMGEO-IMBOR en het werken met IMBOR gegevens voor BGT-beheerproces.

Naast de BGT-beheerders is de opleiding ook interessant voor gegevensbeheerders,  geo-specialisten, informatiespecialisten, architecten en ontwerpers werkzaam binnen de sector geo-informatie van de overheid en het beheer van gegevens van objecten in de openbare ruimte.

De nadruk ligt in deze opleiding op gemeenteambtenaren. Cursisten van andere BGT-bronhouders kunnen en mogen zich ook aanmelden. Bij grote interesse zal een aparte opleiding georganiseerd worden voor dit type bronhouder.

Het is wenselijk dat BGT-beheerders eerst deelnemen aan de tweedaagse opleiding ‘BGT beheren kun je leren’. Tijdens de eerste dag van deze cursus staat de gegevenscatalogus, uniformering, organisatie en inrichtingsmodellen en kwaliteitsborging op de agenda. Tijdens de tweede cursusdag wordt ingegaan op de bijhouding en controles in o.a. BRAVO en LV en het mutatieproces (aanmaken abonnementen, mutatieberichten, foutmeldingen, mutatie meldsysteem en ‘Verbeter De Kaart’).

Resultaat van deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding ben je in staat om:

 • Relevante documentatie over de relatie  IMGEO-IMBOR en IMBOR-IMKL te vinden en te gebruiken;
 • IMGEO en IMBOR te implementeren in de gegevenshuishouding;
 • Om te gaan met de verschillen tussen IMGEO –IMBOR;
 • Het BAG- en BGT-proces nauwer af te stemmen;
 • De toegevoegde waarde van het opnemen van BGT+ gegevens te herkennen en BGT+ gegevens aan te leveren aan de LV;
 • De meerwaarde van het gebruik van Plan-topografie te herkennen en te  implementeren in jouw ketenproces.

Inschrijven

Programma

9:30  – 11:00 De reis van het BGT-object binnen de informatie-architectuur. Opfrissen van de kennis van de BGT en alle aan de BGT-gerelateerde ontwikkelingen.

Pauze

11:15 – 12:30 Het gebruik van de BGT door BOR en BAG en het hergebruik van ontwerpen in de vorm van plan-topografie.

Lunch

13:00 – 14:00 Werkprocessen en functies, organisatorische veranderingen na de invoering van de BGT.

Pauze

14:15 – 15:45 BGT, IMGeo en IMBOR, positionering van het informatiemodel beheer openbare ruimte. Meerwaarde en mogelijkheden voor een organisatie voor het gebruik van IMBOR in combinatie met BGT en IMGeo.

15:45 – 16:00 Evaluatie

Tijdens de cursus is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en wordt er gebruik gemaakt van de huiswerkopdrachten en de intakes. Voorafgaand aan de cursusdag worden de verwachtingen gedeeld en kan het cursusmateriaal indien nodig hierop aangepast worden.

Docent

Jochem MolJochem Mollemalema is als ondernemer, geo-informatiemanager en adviseur voor verschillende Nederlandse gemeenten en samenwerkingsverbanden werkzaam. Ook werkt hij als gastdocent en examinator voor de Haagse Hogeschool en als docent bij Dataland. Na zijn studie Tropische cultuurtechniek in Wageningen heeft hij bij diverse ICT-bedrijven gewerkt met als belangrijkste aandachtsgebieden overheid en geo-informatie. In zijn werk is hij ruimteschepper voor organisaties. Zodat ‘de mens’ en ‘de kennis’ binnen de organisatie optimaal tot hun recht komen. Het effectief vormgeven van (geo-)informatiestromen is daarbij zijn belangrijkste professionele gereedschap.

Inschrijven

Prijs & Data

Duur: 1 dag

Locatie en data
7 december 2017 in Landgraaf (vol)

Lestijden: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 450 (excl. BTW), inclusief koffie/thee, lunch, documentatiemap en certificaat van deelname

Deze opleiding bij u in-huis of in de regio?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 32 82 000 of via ons contactformulier.

Inschrijven

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg