BGT beheren kun je leren

Het merendeel van Nederland staat inmiddels in de LV BGT en een groot aantal gemeenten is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) actief aan het muteren. Maar weten u en uw collega’s alles over het beheer van deze BGT? En wilt u dat het mutatieproces zo efficiënt mogelijk verloopt? Als u beide vragen met ja hebt beantwoord, dan is deze opleiding mogelijk interessant voor u!

 

Algemeen

Bij meer dan 80% van de organisaties die verplicht de basisregistraties moeten beheren, is de BGT en het bijbehorende informatiemodel in gebruik. Het wordt dus steeds belangrijker om het beheer, het mutatieproces en inrichting, het uniform gebruik van het gegevensmodel, de kwaliteitsborging, de mutatie-uitwisseling en de samenwerking verder te organiseren en uit te bouwen.

Alles wat je moet weten voor het succesvol en het efficiënt bijhouden en beheren van de BGT in jouw gemeente leer je tijdens de tweedaagse opleiding ‘De BGT beheren kun je leren’. De opleiding is zo opgezet dat de belangrijkste elementen van de BGT aan bod komen.

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is bedoeld voor medewerkers die een bijdrage hebben geleverd aan de BGT-transitie of voor medewerkers die nu de BGT beheren. Deze opleiding is ook geschikt voor (toekomstige) BGT-beheerders die een goede basis willen leggen om de BGT succesvol te beheren.

Nieuwe beheerders die nog weinig tot geen kennis van de BGT hebben, wordt aangeraden om eerst de eendaagse kennismakingsopleiding ‘Basisopleiding BGT’ te volgen. Tijdens deze dag staan de basisbeginselen van de BGT centraal, waardoor de deelnemer gemakkelijker kan aanhaken bij ‘BGT beheren kun je leren’.

Resultaat van deze opleiding

Na het volgen van deze opleiding weet of ken je :

 • Welke objecten deel uitmaken van de BGT en welke attribuutinformatie over deze objecten moet worden opgenomen;
 • Hoe om te gaan met de gegevenscatalogus en de aandachtvelden voor een uniform model;
 • De organisatie en inrichtingsmodellen en de rollen in het BGT proces;
 • De relatie met andere (basis)registraties;
 • Kwaliteitsborging en zelftoets;
 • Hoe te werken met BGT/IMGEO model en StufGeo;
 • Het ketenproces (BH-BRAVO-CS-LV-PDOK);
 • Wat er nog gaat veranderen (PBP, controles in LV, opvulling);
 • Wat er nog wordt verwacht (kwaliteitsslag na transitie, bijhouding en uitvoering 2de fase);
 • Proces rond mutatieberichten (aanmaken abonnementen, mutatieberichten);
 • Valkuilen, wat kan er mis gaan en behandeling van vaak voorkomende foutmeldingen;
 • Mutatiemeldsysteem en ‘Verbeter De Kaart’.

 

Programma

Tijdens de eerste opleidingsdag staan de gegevenscatalogus, relaties met andere (basis)registraties, de organisatie en inrichting van het BGT-proces centraal. Er wordt gekeken naar de BGT als landelijke basisregistratie en naar de standaarden, relaties, regels en inrichting voor beheer die hierbij horen. Aan het eind van de eerste dag wordt ingegaan op de kwaliteit en zelftoets die beheerders hierin hebben.

Op de tweede dag wordt een (meer technische) verdiepingsslag gemaakt op het geleerde van de eerste dag. Oftewel: het gehele ketenproces wordt doorgelopen en er wordt praktisch ingegaan op welke activiteiten beheerders uitvoeren. Ook wordt het mutatieproces behandeld evenals een aantal vaak voorkomende foutmeldingen.

Docenten

René Hartgerink – is o.a. als informatiemanager werkzaam geweest bij de lokale overheid als ook manager in het bedrijfsleven. Hierdoor kent hij de rol als opdrachtgever en als opdrachtnemer.

Sinds 10 jaar worden vanuit zijn eigen bedrijf (Inter-Link)  diverse opdrachten met betrekking tot advisering, inrichting van processen en organisaties (waaronder samenwerkingsverbanden) uitgevoerd evenals diverse projecten met betrekking tot basisregistraties (BAG, BGT, BRK, NHR). Ook heeft René ervaring met het uitvoeren van  kwaliteitscontroles, toelatingsaudits en beheerinspecties en verzorgt hij diverse cursussen. Deze werkzaamheden heeft hij verricht voor
verschillende opdrachtgevers zoals het Ministerie, lokale overheden en bedrijven. Sinds enkele jaren is René ook werkzaam voor het SVB-BGT; eerst als projectleider, later als transitieregisseur.

Geert Alberts – is als geo-informatie specialist en applicatiebeheerder werkzaam geweest bij gemeenten en ingenieursbureaus. Hij heeft veel ervaring opgedaan met de opbouw en beheer van objectgerichte kaarten en is goed bekend met de basisregistraties BAG, BGT, BRK en het koppelvlak met de BOR. In 2015 heeft hij zijn eigen bedrijf (Geert Alberts GeoConsultant) opgericht en geeft hij als zelfstandige professionals advies, biedt hij ondersteuning bij inrichting van processen en voert daarbij data-analyses uit. Geert is momenteel werkzaam bij het SVB-BGT waar hij zijn kennis en expertise heeft ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van het systeem BRAVO en de assemblage van BGT-data.

Prijs & Data

Duur: 2 dagen
Locatie en data:
23 en 30 november 2017 in Amersfoort (vol)
Op de hoogte worden gehouden van nieuwe edities? Laat uw gegevens dan achter op ons contactformulier.

Lestijden: 9.00 – 16.00 uur

Kosten: € 775 (excl. BTW), inclusief koffie/thee, lunch, documentatiemap en certificaat van deelname

Deze opleiding bij u in-huis of in de regio?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 32 82 000 of via ons contactformulier.

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg