BGT basisopleiding

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is dé objectgerichte detailkaart van Nederland. Op een eenduidige manier wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en terreinen geregistreerd. De BGT is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties.

Met de inwerkingtreding van de Wet BGT op 1 januari 2016 hebben de bronhouders (o.a. gemeenten, provincies, etc.) de zorg voor het opbouwen en bijhouden van de BGT. Die verantwoordelijkheid heeft gevolgen voor veel werkprocessen.

Bijna alle bronhouders zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening. De aandacht verschuift op dit moment van transitie naar gebruik. Daarmee komen ook steeds meer andere gemeentelijke medewerkers in aanraking met deze basisregistratie. Dat roept nieuwe vragen op van nieuwe gebruikers: Wat is die BGT? Op welke manier raakt het mijn werkproces? Hoe kan ik de BGT gebruiken? En natuurlijk: Waarvoor geldt de gebruiksplicht van de BGT nou eigenlijk? Voor de nieuwe gebruikers, die niet de bagage van de afgelopen jaren uit de opbouwfase hebben, is deze eendaagse opleiding in het bijzonder bedoeld

 

Algemeen

In deze eendaagse basisopleiding over de BGT leert u de basisbeginselen van de BGT: achtergronden, gemaakte keuzes met hun gevolgen in de praktijk, en uiteraard ook kansen voor gebruik. Door deelname aan deze opleiding biedt u uzelf en uw organisatie de beste voorbereiding om de BGT optimaal te benutten. Deze dag is samengesteld uit presentaties, verhalen, oefeningen, gesprekken en live-demo’s.

Voor wie is de opleiding?

Deze basisopleiding is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers die de BGT gaan gebruiken en die  willen kunnen bepalen wat de meerwaarde van de BGT voor hen kan zijn.

Voor nieuwe BGT-beheerders biedt het een goede basis om de BGT succesvol te gaan beheren: zonder basiskennis geen goed beheer! Aansluitend op deze opleiding is speciaal voor deze groep de opleiding BGT beheren kun je leren te volgen.

Resultaat van de opleiding

Na deze dag kunt u voor uw eigen organisatie aangeven:

  • Wat de BGT betekent voor de dagelijkse praktijk van de gebruiker en beheerder;
  • Hoe de organisatie van de BGT is geregeld;
  • Op welke wijze meerwaarde kan worden behaald uit het gebruik van de BGT.

Beginnende BGT-beheerders kunnen na het volgen van deze opleiding doorstromen naar de opleiding ‘BGT beheren kun je leren’.

Programma

Deze opleiding is zo opgezet dat in één dag de belangrijkste basisbeginselen van de BGT aan bod komen, aan de hand van diverse praktijkgerichte casussen. Onderwerpen zijn:

  • De basis van de BGT;
  • Welke objecten maken deel uit van de BGT en wat slaan we over deze objecten op?;
  • Hoe in de praktijk om te gaan met uw gegevenscatalogus;
  • De relatie met andere (basis)registraties, zichtbaar gemaakt via het KNOOP-portaal;
  • Mutatiemeldsysteem en ‘Verbeter De Kaart’;
  • De BGT als open overheidsdata en de gevolgen voor de organisatie;
  • Kennismaking met online BGT-kennisplatforms voor beheerders en gebruikers.

Docent

Erik Meerburg – [Geo Academie]
Erik MeerburgErik Meerburg is een aanjager, teambuilder en trekker. En dat met een grote dosis inhoudelijke kennis op het gebied van GEO en GIS, én niet bang om handen uit de mouwen en poten in de klei te steken. Erik is op dit moment werkzaam vanuit zijn eigen opleidingenstichtin, Geo Academie. De afgelopen jaren is hij druk bezig geweest met de BGT. Erik heeft actieve en actuele GIS-kennis in OSGeo en Esri. Hiervoor was hij docent op HBO en MBO, afdelingshoofd bij een beleidsdienst van het toenmalige ministerie van VROM en consultant voor een GIS-leverancier.

Prijs & data

Duur: 1 dag

Locatie en data
Momenteel staan er geen nieuwe edities gepland.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe data en locaties? Laat dan uw contactgegevens achter via ons contactformulier.

Lestijden: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 495,- (excl. BTW), inclusief koffie/thee, lunch, certificaat van deelname

Deze opleiding bij u in-huis of in de regio?

Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 088 32 82 000 of via ons contactformulier.

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg