Over KNOOP

Gemeenten zijn verplicht het Stelsel van Basisregistraties in te richten en te gebruiken. Bijna de helft van de Basisregistraties hebben te maken met objectgegevens. Het aantal samenwerkingsverbanden neemt toe en daarmee doet zich een aantal knelpunten voor. Zo komen de gegevens niet altijd beschikbaar op een door gemeenten gewenste manier, waardoor gemeenten meerdere koppelvlakken moeten inrichten en beheren. Ook leidt de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden soms tot problemen. Gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand hebben samen een passende oplossing voor deze en andere knelpunten gevonden: KNOOP, het gemeentelijk knooppunt voor objectgegevens.

KNOOP biedt een gezamenlijke oplossing voor een gedeeld probleem.

 

Wat doet KNOOP?

KNOOP maakt het mogelijk om actuele objectgegevens te ontsluiten voor verschillende doeleinden en via meerdere kanalen.

Met KNOOP:

 • beschikt iedereen in uw organisatie op hetzelfde moment over de meest actuele informatie, wat de kans op fouten verkleint;
 • ontvangt u de meest betrouwbare data, omdat KNOOP de data bij de bron laat; eenmalige inwinning, meervoudig gebruik;
 • ontvangt u regelmatig kwaliteitsrapportages met signaleringen over bijvoorbeeld ontbrekende of afwijkende gegevens;
 • kunnen datasets worden geleverd aan bovengemeentelijke informatiepartners, zoals Veiligheidsregio’s en samenwerkingsverbanden zoals de RUD’s;
 • beschikt u naast een automatische berichtenstroom over de optie om KNOOP naar wens te raadplegen via het portaal en via webservices (WMS/WFS);
 • hoeft u minder koppelvlakken in te richten en te onderhouden, waardoor u minder kosten maakt;
 • houdt u de regie over uw eigen informatiehuishouding.

Kosten

KNOOP is ontwikkeld door en voor gemeenten. Dit betekent dat KNOOP geen winstoogmerk kent. Alle opbrengsten uit KNOOP worden geïnvesteerd in ontwikkeling en onderhoud van de applicatie. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact met ons opnemen.

Deelnamemogelijkheden

U kunt aan KNOOP deelnemen voor:

 • KNOOP HR (het Handelsregister);
 • KNOOP BRK (Basisregistratie Kadaster);
 • KNOOP WOZ (Basisregistratie WOZ)
 • KNOOP Compleet (HR, BRK, WOZ, aangevuld met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).

KNOOP Compleet biedt naast de basisregistraties ook kernregistraties én WOZ- & gemeentelijke ‘plusinformatie‘.

Eerst zelf een kijkje nemen in KNOOP? Vraag een gratis demo-account aan!

Meer weten over onze visie op knooppunten en de achtergrond van KNOOP? Lees het positionpaper ‘DataLand als gegevensknooppunt‘.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Hoe werkt KNOOP?

KNOOP verzorgt de gegevenslogistiek door afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen te beheren. Het knooppunt maakt gebruik van de Stelselvoorzieningen. Wanneer dit om welke reden dan ook nog niet mogelijk is, zet het knooppunt de gegevens (tijdelijk) om naar een vorm waarin u gewend bent te werken. KNOOP biedt bovendien verschillende vormen van gegevensuitwisseling aan, zodat uw bestaande processen gewoon door kunnen gaan en u altijd de regie houdt over uw informatiehuishouding. Zo bepaalt u bijvoorbeeld welke standaarden u gebruikt en hoe u uw gegevensmagazijn/ESB inzet.

Hieronder treft u een korte demonstratie aan van het portaal van KNOOP:

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemen

Aanmelden voor KNOOP kan door het deelnameformulier in te vullen bij de variant van KNOOP die u wenst af te nemen. De opties zijn:

Hebt u vragen naar aanleiding van een deelnameformulier, neem dan gerust contact met ons op.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemers

In dit filmpje leggen een aantal gemeenten uit waarom zij gebruik maken van KNOOP:

 


De volgende gemeenten en samenwerkingsverbanden zijn aangesloten op KNOOP:

 

 

 

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

FAQ

Het kan fungeren als verbindende schakel en zorgdragen voor de versnelling van de ontsluiting van kwalitatief goede data:

 • Basisregistraties worden éénmalig gekoppeld en tegenstrijdigheden worden direct afgevangen;
 • Naast basisregistraties worden ook kernregistraties en gemeentelijke ‘plusinformatie’ gekoppeld;
 •  Bij die koppeling van informatie hoeven gegevens niet fysiek worden opgeslagen: éénmalige opslag, meervoudig gebruik;
 • Een knooppunt waarborgt dat gemeenten de regie houden over hun eigen gegevens;
 • Beheer en toegankelijkheid van de data kunnen in een knooppunt per type gebruiker worden gedefinieerd en gecontroleerd;
 • Een knooppunt zoals KNOOP is bij uitstek een voorbeeld van een collectieve voorziening zoals gedefinieerd in de Digitale Agenda 2020.

Nee. KNOOP zorgt wel voor een bundeling van de gegevens en maakt koppeling mogelijk en makkelijk.

KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand en is dus een voorziening ván en voor gemeenten.
KNOOP is in de termen de Digitale Agenda 2020 een collectieve functionaliteit.

Ja, KNOOP is opgenomen in de Gemeentelijke Model Architectuur.

DataLand heeft de visie en gedachten over knooppunten op een rij gezet in een paper.

U kunt het hier lezen: DataLand als gegevensknooppunt.

 

Ik wil meer weten over KNOOP!

Demo

Zelf ervaren welke mogelijkheden KNOOP biedt? Dat kan met een gratis demo-account!

Met dit account hebt u gedurende 2 weken toegang tot deze omgeving. In de omgeving vindt u informatie uit de BAG, BRK, WOZ en het HR voor de gemeente Goeree-Overflakkee. Alle privacygevoelige informatie is geanonimiseerd.

Een KNOOP demo-account verplicht u verder tot niets.

Om een demo-account aan te vragen klikt u op de onderstaande link. Wilt u in de aanvraag uw naam, organisatie, e-mailadres en telefoonnummer vermelden?

Wij streven ernaar om u binnen een werkdag van inloggegevens te voorzien.

Vraag uw demo-account aan

Ik wil meer weten over KNOOP!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg