KNOOP WOZ

KNOOP WOZ Basis toont gegevens uit de WOZ-registratie enkel aan burgers en andere geïnteresseerden. KNOOP WOZ Plus biedt aanvullende informatie voor medewerkers.

 

Algemeen

Het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP biedt aan gebruikers binnen gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden een portaal waarmee gegevens uit de WOZ-registratie te raadplegen zijn, in samenhang met andere basisregistraties (KNOOP WOZ Plus). Sinds kort is het ook mogelijk om andere geïnteresseerden (beperkt) toegang te geven, zodat burgers en bedrijven op een gebruiksvriendelijke wijze de WOZ-waarde van woningen kunnen inzien. Deze dienst heet KNOOP-WOZ Basis.

KNOOP WOZ Basis

Kenmerken portaal voor burgers en bedrijven

  • Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks of via een doorverwijzing vanaf een eigen website op een portaal zoeken op de WOZ-waarde voor alleen woningen.
  • Om te bepalen welke objecten getoond mogen worden (wat bijvoorbeeld te doen bij een combinatie woning en winkel) hanteren wij dezelfde indeling die de WaarderingsKamer gebruikt.
  • Er wordt een beperking ingebouwd op het aantal opvragingen door dezelfde persoon binnen een bepaalde tijd.
  • Bezoekers zien een kaart met een zoekscherm en een resultaatscherm.
  • Men kan zoeken door een adres of WOZ objectnummer in te toetsen en ook door op een object te klikken op de kaart.
  • Van een gevonden object wordt getoond: adres, WOZ-waarde en waardepeildatum.

 

KNOOP WOZ Plus

Kenmerken portaal voor gemeenten

  • Naast het portaal voor burgers en bedrijven zoals hierboven beschreven, bestaat KNOOP WOZ Plus uit een portaal voor gemeenten. Dit komt in de loop van oktober beschikbaar.
  • Het portaal voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden bevat meer gegevens dan het portaal voor burgers en bedrijven, zoals de WOZ-waarde voor niet-woningen (een niet-openbaar gegeven). Het is van belang dat wordt bepaald welke medewerkers voor welke gegevens geautoriseerd zijn.
  • In het portaal worden in ieder geval getoond: WOZ waarde, waardepeildatum, beschrijving gebruik/bestemming, WOZ-objectnummer, gegevens over WOZ deelobjecten, gegevens uit de BAG; zoals pandidentificatie, verblijfsobject, status, bouwjaar, gebruiksdoel etc.

In het portaal worden ook panelen getoond die betrekking hebben op de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Handelsregister (HR). Indien KNOOP-WOZ Plus wordt uitgebreid naar KNOOP Compleet, kan van een adres in één oogopslag worden gezien wat erover bekend is vanuit de BAG, WOZ, BRK, HR en, na landelijke beschikbaarheid, de BGT.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Basis

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Plus

Specificaties

 

                                                  KNOOP
Compleet
KNOOP
BRK
KNOOP
HR
KNOOP WOZ
Plus
KNOOP WOZ
Basis
HR (Handelsregister)          
– mutaties conform StUF 2.04 of StUF 3.10 of StUF 3.20* voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten (mutaties) voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft
(het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement)
V X V X X
– in de vorm van extracten (csv) V X V X X
– vraag-antwoord berichten V X V X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X V X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X V X X
– op naam en adres zoeken V X V X X
– een gebied selecteren en daarbinnen beschikbare gegevens opvragen V X V X X
BRK          
– conform StUF 3.10*, StUF 3.20* of het uitwisselingsformaat van het Kadaster V V X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST)) V V X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V V X X X
BAG          
– in de vorm van extracten (csv) V X X X X
– abonnementen op gebeurtenissen* V X X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X X X
WOZ          
– in de vorm van extracten (csv) V X X V X
– beschikbaar via(geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X V X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X V X
– plusinformatie zoals gebruik/bestemmingscodes V X X V X
– separaat portaal voor geïnteresseerden in de WOZ-waarde voor woningen V X X V V
Algemeen          
– een aantal standaard bevragingen over één of meerdere registraties V X X X X
– meepraten en meebeslissen over bevragingen over de registraties heen V X X X X

* deze specificaties moeten door andere partijen nog worden vastgesteld. KNOOP gaat ze beschikbaar maken zodra dat mogelijk is.

KING is bezig RSGB-bevragingen te definiëren en we sluiten hierbij aan. Ook zetten we een platform op om kennis en ervaringen onderling te delen.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Basis

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Plus

Deelnemen

Wilt u deelnemen aan KNOOP WOZ? Vul dan het deelnameformulier in. Benieuwd naar de ervaringen van gemeenten die aan de wieg van het knooppunt stonden? Wij brengen u graag met hen in contact. Bij vragen kunt u natuurlijk contact opnemen via 088 32 82 000. Mailen kan ook naar knoop@dataland.nl.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Basis

Regel uw deelname aan KNOOP WOZ Plus

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg