KNOOP HR

KNOOP HR vereenvoudigt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden het binnenhalen van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Algemeen

Gegevens van bedrijven en instellingen zijn voor gemeenten van groot belang, bijvoorbeeld bij het stimuleren van de werkgelegenheid, het organiseren van een bedrijvenmarkt of voor het afgeven van een omgevingsvergunning. Het Handelsregister (HR) van de Kamer van Koophandel is de bron van deze informatie. De gegevens uit dit register maken deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. KNOOP HR vereenvoudigt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden het binnenhalen van deze gegevens. Het knooppunt maakt hierbij gebruik van de Stelselvoorzieningen.

Het Handelsregister op een presenteerblaadje

Om als gemeente lokaal over alle gewenste actuele HR-gegevens te kunnen beschikken, is een combinatie van KvK-producten nodig: het mutatie-abonnement en de online bevragingsmogelijkheid (HR Dataservices Vestiging en Inschrijving). KNOOP HR is een combinatie van deze twee producten, waarbij de bevragingen namens de gemeente worden uitgevoerd. De gemeente ontvangt vanuit KNOOP HR StUF-BG berichten, zodat de verkregen informatie direct intern verwerkt en gebruikt kan worden. Dit heeft de volgende voordelen:

  • U ontvangt automatisch alle mutaties van HR-gegevens, waardoor u de mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel niet meer handmatig hoeft te verwerken.
  • De gegevens worden in StUF-BG formaat geleverd, waardoor er geen vertaalslag van StUF-HR naar StUF-BG nodig is.
  • De gegevens kunnen RSGB-conform worden opgeslagen in het gegevensmagazijn en/of direct worden doorgeleverd aan backoffice-applicaties.
  • Wijzigingen in de StUF-HR standaard worden door DataLand verwerkt in het berichtenverkeer.
  • Bij het beschikbaar komen van Digilevering wordt deze methode van mutatiesignalering opgenomen.
  • Uw HR-gegevens kunnen bevraagd worden op basis van naam of adres.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Specificaties

 

                                                  KNOOP
Compleet
KNOOP
BRK
KNOOP
HR
KNOOP WOZ
Plus
KNOOP WOZ
Basis
HR (Handelsregister)          
– mutaties conform StUF 2.04 of StUF 3.10 of StUF 3.20* voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten (mutaties) voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft
(het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement)
V X V X X
– in de vorm van extracten (csv) V X V X X
– vraag-antwoord berichten V X V X X
– beschikbaar via (geo)webservices (JSON/REST) V X V X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X V X X
– op naam en adres zoeken V X V X X
– een gebied selecteren en daarbinnen beschikbare gegevens opvragen V X V X X
BRK          
– conform StUF 3.10*, StUF 3.20* of het uitwisselingsformaat van het Kadaster V V X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST)) V V X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V V X X X
BAG          
– in de vorm van extracten (csv) V X X X X
– abonnementen op gebeurtenissen* V X X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X X X
WOZ          
– in de vorm van extracten (csv) V X X V X
– beschikbaar via(geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X V X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X V X
– plusinformatie zoals gebruik/bestemmingscodes V X X V X
– separaat portaal voor geïnteresseerden in de WOZ-waarde voor woningen V X X V V
Algemeen          
– een aantal standaard bevragingen over één of meerdere registraties V X X X X
– meepraten en meebeslissen over bevragingen over de registraties heen V X X X X

* specificaties worden door andere partijen nog vastgesteld. KNOOP gaat ze beschikbaar maken zodra dat mogelijk is.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan KNOOP HR en informatie uit het Handelsregister wilt afnemen, zijn naast het invullen van het deelnameformulier de volgende stappen van belang:

  • U zorgt ervoor dat u mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel afneemt.
  • U zorgt ervoor dat u het product Handelsregister Dataservice afneemt van de Kamer van Koophandel. Hiermee worden de actuele gegevens uit het Handelsregister opgehaald.
  • Met een aansluitdocument voorziet u DataLand van een PKIoverheid-certificaat met het OIN van de gemeente. Met dit certificaat vertegenwoordigt DataLand de gemeente bij het HR.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg