KNOOP BRK

KNOOP BRK is een gezamenlijke oplossing van gemeenten en gemeenschappelijk samenwerkingsverband DataLand.

 

Algemeen

De Basisregistratie Kadaster maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Gemeenten zijn grootgebruikers van kadastrale informatie en ontvangen deze gegevens nu nog periodiek als ‘Massale Output’. Het Kadaster is overgegaan tot verstrekking van de BRK op basis van het informatiemodel IMKAD. Gemeenten hanteren echter hun eigen gemeentelijke standaarden op basis van StUF-BG en er is nog geen koppelvlak om de BRK om te zetten. KNOOP BRK is de gezamenlijke oplossing van gemeenten en gemeenschappelijk samenwerkingsverband DataLand hiervoor.

De ene gemeente is de andere niet

Een van de uitgangspunten van het Stelsel is de eenmalige vastlegging/uitwisseling en het meervoudige gebruik van gegevens. Dat geldt niet alleen op landelijk niveau, ook binnengemeentelijk dient dit te worden nageleefd. Omdat gemeenten veelal over een centraal gegevensdistributiesysteem beschikken en hun basisinformatie vanuit dit magazijn willen doorsluizen naar de relevante taakspecifieke applicaties, is het gewenst dat de BRK het gegevensmagazijn op basis van StUF-BG voedt en dat vervolgens de binnengemeentelijke distributie op basis van dezelfde standaard plaatsvindt.

Weliswaar bieden marktpartijen oplossingen om de BRK rechtstreeks in de gebruikersapplicaties op te nemen, maar naarmate gemeenten groter zijn en meerdere leveranciers kennen, moet deze procedure vaker doorlopen worden met bijbehorende hogere kosten. Daarnaast zijn er gemeenten die hun WOZ-registratie bij een regionaal samenwerkingsverband hebben ondergebracht en waarvoor onderbrenging van de BRK in het gegevensdistributiesysteem feitelijk alleen de ondersteuning van het Wkpb-beheer dient. Voor één activiteit dient dan steeds het proces van inlezen en interne distributie te worden doorlopen. Deze gemeenten vragen zich dan ook af of er ook andere, simpeler oplossingen zijn in combinatie met het gebruik van een (externe) viewer. KNOOP BRK speelt op deze wensen in en heeft de volgende voordelen:

  • Via KNOOP BRK kunt u de gegevens uit de Basisregistratie Kadaster (BRK) zo vaak als u wilt gebruiken en raadplegen.
  • Naast een automatische berichtenstroom kunt u de BRK naar wens raadplegen via het portaal en webservices (WMS/WFS). Het lokaal opslaan van gegevens uit de BRK is dus niet nodig.
  • De gegevens worden in StUF 3.10*, StUF 3.20* of het uitwisselingsformaat van het Kadaster geleverd, waardoor er geen vertaalslag nodig is. (* specificaties worden door andere partijen nog vastgesteld. KNOOP gaat ze beschikbaar maken zodra dat mogelijk is.)
  • De gegevens kunnen RSGB-conform worden opgeslagen in het gegevensmagazijn en/of direct worden doorgeleverd aan backoffice-applicaties.
  • Wijzigingen in het uitwisselingsformaat van het Kadaster worden door DataLand verwerkt in het berichtenverkeer.
  • Leveranciers worden gestimuleerd gemeentelijke architectuur-oplossingen te ondersteunen en zo snel mogelijk over te stappen op gemeentelijke architectuurprincipes.
  • Door ook de andere beschikbare basisregistraties via KNOOP te ontsluiten (KNOOP Compleet) kunt u gemakkelijk gebruik maken van bevragingen over registraties heen voor uw gemeente of regio. Zo kunnen we de BAG, WOZ, BRK en HR naast elkaar leggen voor u en verschillen aangeven. Het voordeel is dat u alleen maar de resultaten hoeft binnen te halen zodat u zich kunt richten op de conclusies i.p.v. het onderzoek zelf te doen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de kennis en ervaring van andere gemeenten.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Specificaties

 

Specificaties

                              KNOOP
Compleet
KNOOP
BRK
KNOOP
HR
KNOOP WOZ
Plus
KNOOP WOZ
Basis
HR (Handelsregister)          
– mutaties conform StUF 2.04 of StUF 3.10 of StUF 3.20* voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten (mutaties) voor uw gebied V X V X X
– notificatieberichten over de organisaties die u met volgindicaties opgeeft
(het volgen van organisaties buiten het gebied van uw mutatieabonnement)
V X V X X
– in de vorm van extracten (csv) V X V X X
– vraag-antwoord berichten V X V X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X V X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X V X X
– op naam en adres zoeken V X V X X
– een gebied selecteren en daarbinnen beschikbare gegevens opvragen V X V X X
BRK          
– conform StUF 3.10*, StUF 3.20* of het uitwisselingsformaat van het Kadaster V V X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST)) V V X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V V X X X
BAG          
– in de vorm van extracten (csv) V X X X X
– abonnementen op gebeurtenissen* V X X X X
– beschikbaar via (geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X X X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X X X
WOZ          
– in de vorm van extracten (csv) V X X V X
– beschikbaar via(geo)webservices (WMS/WFS/JSON/REST) V X X V X
– raadpleegbaar via het portaal van KNOOP V X X V X
– plusinformatie zoals gebruik/bestemmingscodes V X X V X
– separaat portaal voor geïnteresseerden in de WOZ-waarde voor woningen V X X V V
Algemeen          
– een aantal standaard bevragingen over één of meerdere registraties V X X X X
– meepraten en meebeslissen over bevragingen over de registraties heen V X X X X

* specificaties worden door andere partijen nog vastgesteld. KNOOP gaat ze beschikbaar maken zodra dat mogelijk is.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan KNOOP BRK en informatie uit de Basisregistratie Kadaster wilt afnemen, zijn naast het invullen van het deelnameformulier de volgende stappen van belang:

  • Als u ons deelnameformulier heeft ondertekend, ontvangt u een door ons ondertekende gebruikersovereenkomst. In deze overeenkomst komen wij met u overeen dat wij uw gegevens slechts voor de afgesproken doeleinden gebruiken. U hoeft deze overeenkomst niet te ondertekenen en terug te sturen. De datum van ondertekening van deze gebruikersovereenkomst heeft u nodig voor de aanvraag bij het Kadaster.
  • U vraagt bij het Kadaster een offerte aan voor de BRK levering. Op de website van het Kadaster staat duidelijk en helder uitgelegd welke stappen u hiervoor moet doorlopen en welke gegevens u hiervoor nodig heeft.

Ik heb een vraag over KNOOP

Regel uw deelname

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg