De Tour

KNOOP – de Tour

Normaliter organiseert DataLand een jaarlijks eendaags congres waar verschillende onderwerpen en doelgroepen aan bod komen. Omdat we gemeenten, maar ook de gemeentelijke samenwerkingsverbanden, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en belastingsamenwerkingen graag (nader) willen laten kennismaken met KNOOP, een dienst die in samenwerking met gemeenten is ontwikkeld, is ervoor gekozen om komend najaar in plaats van dit landelijke congres, een vijftal regionale middagbijeenkomsten te organiseren.  Er is er dus altijd eentje in uw buurt!

Aanleiding

Gemeenten fungeren al als spil in de informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven, die steeds meer gaan meedenken en meebeslissen over de inrichting en gebruik van de eigen omgeving. Daarbij komt ook nog dat een groeiend deel van de gemeentelijke gegevens met andere overheidspartijen als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en (belasting)samenwerkingsverbanden wordt gedeeld.

Het uitwisselen en combineren van al deze gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen gaat niet vanzelf. Bovendien worden er vaak nog verschillende softwarepakketten gebruikt die ‘elkaar slecht verstaan’. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle stekkers van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt uitkomst. KNOOP is een voorbeeld van zo’n knooppunt. Het wordt niet alleen door een groeiend aantal gemeenten en gemeentelijke organisaties gebruikt, maar ook steeds meer door aanleunende overheden als omgevingsdiensten, belastingsamenwerkingen, etc.

In deze bijeenkomsten willen we u informeren over KNOOP. Wat is KNOOP nou eigenlijk? Hoe werkt het? Uit welke modules bestaat het? Hoe verhoudt KNOOP zich tot de common ground? Daarnaast zal elke bijeenkomst een afnemer van KNOOP toelichten hoe KNOOP wordt gebruikt in de dagelijkse praktijk.

Tourdata

Het merendeel van de bijeenkomsten zijn we te gast bij een gemeente (waarvoor dank!). Nog niet alle locaties zijn bekend, houdt deze site in de gaten voor updates.

  • 25 september – Groningen – Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen
  • 2 oktober – Regio Arnhem – locatie volgt
  • 9 oktober – Leiden – Gemeente Leiden, Tweelinghuis, Tweelingstraat 8 (zaal 222), Leiden
  • 30 oktober – Amstelveen – Gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen
  • 13 november – Zwolle – Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle
  • 29 november – Eindhoven – Gemeente Eindhoven, Theo Koomenlaan 1 (indoor Sporcentrum), Eindhoven

Voor wie?

De KNOOP-tour richt zich op geo-medewerkers, WOZ-belasting medewerkers en databeheerders/informatiemedewerkers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en belastingsamenwerkingen.

 

Ik wil me aanmelden!

Programma

Geen van alle bijeenkomsten zal hetzelfde zijn, omdat we graag diverse afnemers van KNOOP voor het voetlicht willen halen.

Op deze pagina vindt u – zodra bekend – een overzicht van de sprekers.

Tijden

13.00             Inloop
13.30             Welkom + plenaire presentatie door DataLand
14.00             Presentatie door afnemer van KNOOP: KNOOP in de praktijk
14.45             Korte pauze
15.05             KNOOP-demo (korte uitleg en daarna zelf ervaren)
15.50             Afsluiting (incl. borrel)

Kosten

Er zijn  geen kosten verbonden aan deelname. Wel vragen we u om u tijdig af te melden mocht u verhinderd zijn. Dit in verband met de horeca-voorzieningen.

Ik wil me aanmelden!

Congres archief

Informatie over eerdere DataLand-congressen vindt u in het archief:

Congres – voorgaande edities

Ik wil me aanmelden!