Algemeen

Objectgegevens op een presenteerblaadje

Het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt in de praktijk

In plaats van één congresdag centraal in Nederland verzorgt DataLand dit najaar een zevental regiobijeenkomsten waarin diverse overheden laten zien hoe ze het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk. Ook is er aandacht voor m.n. WMS/WFS webservices (i.c.m. de open source viewer QGIS), het knooppunt in relatie tot de common ground en het belang van kwalitatief hoogwaardige geo-informatie voor het veiligheids- en het belastingdomein.

Aanleiding

Gemeenten fungeren al als spil in de informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven, die steeds meer gaan meedenken en meebeslissen over de inrichting en gebruik van de eigen omgeving. Daarbij komt ook nog dat een groeiend deel van de gemeentelijke gegevens met andere overheidspartijen als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en (belasting)samenwerkingsverbanden wordt gedeeld.

Het uitwisselen en combineren van al deze gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen gaat niet vanzelf. Bovendien worden er vaak nog verschillende softwarepakketten gebruikt die ‘elkaar slecht verstaan’. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle stekkers van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt uitkomst. KNOOP is een voorbeeld van zo’n knooppunt. Het wordt niet alleen door een groeiend aantal gemeenten en gemeentelijke organisaties gebruikt, maar ook steeds meer door aanleunende overheden als omgevingsdiensten, belastingsamenwerkingen, etc.

Data

Het merendeel van de bijeenkomsten zijn we te gast bij een gemeente (waarvoor dank!).

  • 25 september – Groningen – Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen
  • 2 oktober – Amersfoort – Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, Amersfoort
  • 9 oktober – Leiden – Gemeente Leiden, Tweelinghuis, Tweelingstraat 8 (zaal 222), Leiden
  • 30 oktober – Amstelveen – Gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen
  • 7 november – Klaaswaal – SVHW, Rijksstraatweg 3b, Klaaswaal
  • 13 november – Zwolle – Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle
  • 29 november – Eindhoven – Gemeente Eindhoven, Theo Koomenlaan 1 (indoor Sportcentrum), Eindhoven

Voor wie?

De regiosessies richten zich op geo-medewerkers, WOZ-belasting medewerkers en databeheerders/informatiemedewerkers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en belastingsamenwerkingen.

 

Ik wil me aanmelden!

Programma

Klaaswaal, Zwolle en Eindhoven

 

Datum/
Locatie
7/11
Klaaswaal
13/11
Zwolle
29/11
Eindhoven
Spreker  Robin Heij
(SVHW)
 Chris Veenstra
(DataLand)
 Chris Veenstra
Onderwerp Welkom en introductie Over hoe KNOOP als platform voor hergebruik van kennis en gegevens dient. Objectgegevens op een presenteerblaadje: wat ligt er al op en wat komt er bij? Over hoe KNOOP als platform voor hergebruik van kennis en gegevens dient. Objectgegevens op een presenteerblaadje: wat ligt er al op en wat komt er bij?
Spreker Chris Veenstra
(DataLand)
John Rayer
(I-GO)
Bart-Jan Hindriks
(Taskforce Brabant/Zeeland)
Onderwerp Over hoe KNOOP als platform voor hergebruik van kennis en gegevens dient. Objectgegevens op een presenteerblaadje: wat ligt er al op en wat komt er bij? De provincie en de 54 Gelderse gemeenten ontwikkelen de Gelderse Omgevingsdiensten één centrale informatievoorziening: I-GO. John Rayer demonstreert hoe met behulp van I-GO de toezichtcapaciteit zo gericht mogelijk ingezet wordt op de bedrijven waar de échte risico’s zijn en de kans op calamiteiten het hoogst is Gegevens en informatie als munitie tegen ondermijnende criminaliteit
Spreker Jan Mourits
(SVHW)
Erik Meerburg Erik Meerburg
Onderwerp Het KNOOPpunt binnen de SVHW Wat zijn webservices, hoe kunnen ze gebruikt worden en waarom kunnen webservices een alternatief zijn voor het zelf opslaan van gegevens. Erik demonstreert, o.a. met open source viewer QGIS Wat zijn webservices, hoe kunnen ze gebruikt worden en waarom kunnen webservices een alternatief zijn voor het zelf opslaan van gegevens. Erik demonstreert, o.a. met open source viewer QGIS
Spreker Erik Meerburg
Onderwerp Wat zijn webservices, hoe kunnen ze gebruikt worden en waarom kunnen webservices een alternatief zijn voor het zelf opslaan van gegevens. Erik demonstreert, o.a. met open source viewer QGIS
Spreker Cedric Martis
(gemeente Landsmeer)
Onderwerp volgt

 

Tijd

De inloop begint om 13:00 uur en de middag eindigt rond 16:30 uur met aansluitend een informele borrel.

Kosten

Er zijn  geen kosten verbonden aan deelname. Wel vragen we u om u tijdig af te melden mocht u verhinderd zijn. Dit in verband met de horeca-voorzieningen.

Ik wil me aanmelden!

Congres archief

Informatie over eerdere DataLand-congressen vindt u in het archief:

Congres – voorgaande edities

Ik wil me aanmelden!