Algemeen

Objectgegevens op een presenteerblaadje

Het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt in de praktijk

In plaats van één congresdag centraal in Nederland verzorgt DataLand dit najaar een zestal regiobijeenkomsten waarin diverse overheden laten zien hoe ze het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk. Ook is er aandacht voor m.n. WMS/WFS webservices (i.c.m. de open source viewer QGIS), het knooppunt in relatie tot de common ground en het belang van kwalitatief hoogwaardige geo-informatie voor het veiligheids- en het belastingdomein.

Aanleiding

Gemeenten fungeren al als spil in de informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven, die steeds meer gaan meedenken en meebeslissen over de inrichting en gebruik van de eigen omgeving. Daarbij komt ook nog dat een groeiend deel van de gemeentelijke gegevens met andere overheidspartijen als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en (belasting)samenwerkingsverbanden wordt gedeeld.

Het uitwisselen en combineren van al deze gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen gaat niet vanzelf. Bovendien worden er vaak nog verschillende softwarepakketten gebruikt die ‘elkaar slecht verstaan’. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle stekkers van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt uitkomst. KNOOP is een voorbeeld van zo’n knooppunt. Het wordt niet alleen door een groeiend aantal gemeenten en gemeentelijke organisaties gebruikt, maar ook steeds meer door aanleunende overheden als omgevingsdiensten, belastingsamenwerkingen, etc.

Data

Het merendeel van de bijeenkomsten zijn we te gast bij een gemeente (waarvoor dank!).

  • 25 september – Groningen – Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, Groningen
  • 2 oktober – Amersfoort – Gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1, Amersfoort
  • 9 oktober – Leiden – Gemeente Leiden, Tweelinghuis, Tweelingstraat 8 (zaal 222), Leiden
  • 30 oktober – Amstelveen – Gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen
  • 13 november – Zwolle – Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2, Zwolle
  • 29 november – Eindhoven – Gemeente Eindhoven, Theo Koomenlaan 1 (indoor Sportcentrum), Eindhoven

Voor wie?

De regiosessies richten zich op geo-medewerkers, WOZ-belasting medewerkers en databeheerders/informatiemedewerkers van gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en belastingsamenwerkingen.

 

Ik wil me aanmelden!

Programma

Geen van alle bijeenkomsten zal hetzelfde zijn, omdat we graag diverse afnemers van KNOOP voor het voetlicht willen halen.

Het programma wordt op dit moment ingevuld. O.a. het Instituut voor Fysieke Veiligheid, de TaskForce Brabant/Zeeland, de Gelderse Omgevingsdiensten I-GO, en de gemeenten Amstelveen en Leiden, hebben een bijdrage toegezegd.

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt en t.z.t. kunt u hier per bijeenkomst een overzicht van de sprekers vinden.

Tijden

13.00             Inloop
13.30             Presentatie
14.45             Korte pauze
15.05             Presentatie
15.50             Afsluiting (incl. borrel)

Kosten

Er zijn  geen kosten verbonden aan deelname. Wel vragen we u om u tijdig af te melden mocht u verhinderd zijn. Dit in verband met de horeca-voorzieningen.

Ik wil me aanmelden!

Congres archief

Informatie over eerdere DataLand-congressen vindt u in het archief:

Congres – voorgaande edities

Ik wil me aanmelden!