KNOOP opgenomen in GEMMA

Het gemeentelijke knooppunt voor objectgegevens is met de opname in GEMMA – en daarmee in de softwarecatalogus – erkend als basiselement van de gemeentelijke informatiearchitectuur. KNOOP is opgenomen als Gegevensknooppunt Basisregistraties, onderdeel van de Sectorale digitale Infrastructuur. Leveranciers kunnen nu aangeven hoe hun producten aansluiten op KNOOP. Dit helpt gemeenten weer bij het uitkiezen van een softwarepakket met de voor hen beste opties en de minste doublures in functionaliteit.  

KNOOP ontsluit objectgegevens uit de basisregistraties en fungeert voor gemeenten als spil in de gegevensuitwisseling met samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Daarnaast is het een loket voor ‘plusinformatie’ en maakt het bevragingen over registraties mogelijk. KNOOP is ontwikkeld door gemeenten en gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand en is in GEMMA te vinden op alle kaarten met buitengemeentelijke voorzieningen.

“Wij zijn erg blij dat KNOOP een plek naast o.a. PDOK en het GGK heeft gekregen. Nu kunnen Informatie-architecten van gemeenten KNOOP niet alleen gemakkelijker vinden, maar ook positioneren binnen de eigen gemeentelijke informatievoorziening.”
Chris Veenstra, teamleider Kennis- & Gegevensdiensten – DataLand

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen.

“Het is een goede ontwikkeling dat gemeenten samenwerken om delen van de informatievoorziening te standaardiseren en vorm te geven. KNOOP kan zeker helpen om informatie snel beschikbaar te krijgen op een herkenbare manier zonder daar als gemeente zelf veel kennis en middelen voor in te zetten.”
Theo Peters, Unitmanager Architectuur en Standaarden – KING  

Meer informatie:

DEEL DIT BERICHT