Hanneke Kunst wint Pluim van DataLand 2017

Hanneke Kunst is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening. Deze beweging past uitstekend bij de geest van de Digitale Agenda 2020, bij Samen Organiseren en bij het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet waar de rol van de gebruikers van (gemeentelijke) dienstverlening centraal wordt gesteld. Het denken vanuit de leefwereld van verschillende typen bewoners levert een effectieve bijdrage aan de oplossing van een complex probleem van registratie van objecten: de inrichting van het Digitale Stelsel van de Omgevingswet. De benadering vanuit het klantperspectief geeft richting aan het vraagstuk hoe ruimtelijke informatie binnen dit stelsel kan worden uitgewisseld, met de vraag van de klant als uitgangspunt. Grote winst hierbij is dat 388 gemeenten niet meer ieder voor zich hoeven uit te vinden hoe zij de dienstverlening kunnen aanpakken.

Pluim van DataLand
De Pluim van DataLand wordt jaarlijks overhandigd aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2016 werd de eerste Pluim van DataLand uitgereikt, aan de voorziening GEO4OV van de Veiligheidsregio’s.

GeoBuzz
De Pluim zal tijdens de opening van de netwerkborrel van het grootste geo-evenement van Nederland, de GeoBuzz, worden uitgereikt. De GeoBuzz vindt plaats op 21 en 22 november in Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. DataLand is beide dagen aanwezig met een stand en met een uitgebreid programma rond gemeentelijke informatievoorziening, waaronder een themasessie over klantreizen, verzorgd door pluimwinnares Hanneke Kunst.

 

DEEL DIT BERICHT