Congres – voorgaande edities

Op deze pagina vindt u congresinformatie van voorgaande jaren.

 

2017 - terugblik

Het spel is alweer gespeeld. Afgelopen donderdag 15 juni was ’t Spant! in Bussum omgetoverd in het gemeentelijk speelveld waarop gemeentelijke geo-, WOZ- en vastgoed-experts, informatiespecialisten en informatiemanagers in gesprek gingen met zeven ketenpartners.

Het onderwerp was natuurlijk niet nieuw: Hoe zit het met de rol en positie van de 388 gemeenten op het speelveld van de Omgevingswet? De aanpak was dat zeker wel. Want in plaats van dat de bezoekers moesten luisteren naar de oplossingen van de partners, werden ze uitgedaagd om met suggesties en ideeën te komen en waren het de ketenpartners die luisterden. En dat zorgde voor heel wat nieuwe energie in de discussie.

Het DataLand-congres is ook de jaarlijkse wandelgang van het Gemeentelijk Geo-Beraad en zoals de editor van het GIS-Magazine twitterde: “Het was weer een iedereen-is-er gekrioel van jewelste”. De dag begon plenair met een interactieve sessie onder de speelse leiding van de dagvoorzitter Sophie van Hoytema (die haar jurk spontaan als speelveld aanbood). Emeritus hoogleraar Jan Grijpink nam ons mee in de wereld van de ketenproblematiek, Kristel Lammers (VNG) ging in op haar ervaringen met samenwerken in het complexe netwerk van organisaties die samen de Omgevingswet maken, en Theo Peters (KING) besprak de kansen en mogelijkheden voor de verbinding van gemeenten aan het digitale stelsel van de Omgevingswet. Het publiek kon via telefoonverbinding op scherm in de zaal digitaal actief meedoen, onder meer door het eerste woord in te geven waar aan gedacht wordt bij ‘Omgevingswet’. Complex stak er met kop en schouders bovenuit. Opvallend was dat eigenlijk alle woorden op de ketenprocessen sloegen: samenwerken, integraal, en op het ingewikkelde karakter: uitdaging, lastig, omvangrijk.

De inhoud kwam gelukkig daarna volop aan bod. De bezoekers zouden elkaar daarna vinden in de connectie. De bezoekers trokken in groepen langs de 7 velden van het speelveld, waar ze na een korte probleemschets hun praktische inhoudelijke kennis en ervaring konden ‘loslaten’ op de ketenpartners. En dat deden ze!

Na het spel kwam iedereen weer in de grote zaal samen om de opbrengst – alweer interactief via de telefoontjes en het scherm – te bespreken. De ketenpartners bleken blij verrast over die opbrengst. Waar ze hadden verwacht 7x hetzelfde gesprek te gaan voeren, verliepen alle gesprekken anders en waren ook de adviezen gevarieerd.

De adviezen en conclusies voor de 7 ketenpartners kunt u hier lezen.

Na de korte plenaire terugkoppeling werd de dag afgesloten met een sfeervolle en gemoedelijke borrel.

Terugkijkend, hebben we HET ketenprobleem gevonden? Nee, maar we hebben wel een beter gevoel en een goed beeld hoe het spel gespeeld kan worden; niet wachten op een vraag die je welgevallig is omdat jouw antwoord daar goed bij past, maar bij elke vraag nadenken over de reden waarom die vraag gesteld is. Anders gezegd, uitgaan van het brede probleem en een open houding aannemen, niet denken vanuit de vraag hoe jij / jouw partij een probleem kan oplossen, (want dan ben je misschien zelf wel geholpen, maar loop je alsnog vast in de keten) maar je de vraag stellen wat voor ons gemeenschappelijk een mooie oplossing kan zijn. En die oplossing weet je in het algemeen niet zelf, daar heb je de input van je (keten)partners voor nodig. Het blijkt een gezelschapsspel, een boeiend samenspel, te zijn.

2016

Review: Omgevingswet – The Movie

Donderdag 16 juni was dit jaar de datum voor het jaarlijkse DataLand-congres. Helemaal uitverkocht en voor het eerst georganiseerd in Fort Voordorp. Wij kijken terug op een prettig en goed verlopen congres waar alle ruimte was voor interactie, kennisdeling en natuurlijk ook netwerken. Op deze pagina vindt u een overzicht van hoofdrolspelers, de gegeven voorstellingen en natuurlijk de foto’s.

Save the date voor het DataLand-congres 2016

De uitnodiging voor het congres

De Omgevingswet en de basisregistraties stonden deze dag in de spotlight en de gemeenten kregen dit jaar voor het eerst de regie. Voordat zij aan de slag gingen, namen eerst Peter Heij, directeur-generaal Ruimte en Water van het ministerie van IenM en Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG, kort het woord.

Peter Heij

Peter Heij

Heij benadrukte in zijn speech het belang van het op orde hebben van de basis; de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Omgevingswet moeten gestandaardiseerd en landelijk uniform beschikbaar zijn. Veel van deze benodigde gegevens zitten al in de basisregistraties. Een goed voorbeeld van een dergelijke landelijke basisregistratie is de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Tijdens zijn speech werd de allereerste live terugmelding via de module ‘Verbeter de kaart’ gedaan. Tenslotte riep Heij op om niet achterover te leunen en af te wachten, maar om aan de slag te gaan in pilots of proeftuinen.

Jantine Kriens

Jantine Kriens

Deze oproep sloot naadloos aan bij de woorden van Jantine Kriens. De ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet is een  omvangrijke operatie die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Er zijn nog veel openstaande vragen, maar tegelijkertijd wordt er al gewerkt aan de uitrol. Om in filmtermen te blijven; het script wordt nog geschreven, maar de camera’s draaien al. Voor gemeenten betekent de Omgevingswet ook een hele nieuwe manier van werken, waarbij data- en informatieknooppunten (zoals KNOOP) onontbeerlijk zijn. Kriens riep net als Peter Heij op om alvast met de Omgevingswet aan het werk te gaan in projecten en innovaties. Deze kunnen aangemeld worden via depilotstarter.vng.nl. Via dit kanaal kunnen veelbelovende pilots ook worden uitgerold naar andere gemeenten.

Na deze plenaire opening konden de deelnemers in een zestal verschillende voorstellingen  de regie nemen. De presentaties – indien beschikbaar –  van de verschillende partners vindt u terug bij de tab ‘voorstellingen’. Speciaal voor deze dag was Mark van de Veerdonk in de rol van eindregisseur gekropen en gaf op ludieke wijze aanwijzingen aan de deelnemers en hield ze een spiegel voor. Al deze voorstellingen, regisseurs, crew en decorstukken zijn gedurende de dag op film vastgelegd. Een eerste impressie:

Dat we moeten samenwerken en moeten leren van elkaar, bleek bij de plenaire dagafsluiting wel de belangrijkste boodschap. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als je in de proeftuinen duizend bloemen tegelijk laat bloeien, wordt het een onbegaanbaar oerwoud. Om goed samen te werken, moeten we (kennis) delen en moeten we over onze eigen schaduw heen stappen. De achterliggende motivatie die ons allen bindt, is er al: het welbevinden van onze burgers en bedrijven.

Kortom de film van de Omgevingswet is nog lang niet klaar. ‘To be continued’. Volgend jaar op 15-6-17 zal ons volgende jaarcongres plaatsvinden met als thema ‘Het gemeentelijk speelveld’. De Omgevingswet en de basisregistraties zullen ongetwijfeld wederom een plek in de basisopstelling gaan innemen.

15-6-2017: Het gemeentelijk speelveld - congres DataLand

15-6-2017: Het gemeentelijk speelveld – congres DataLand

Update 14 juli

Dé film is klaar! Bekijk hier de congresfilm van ‘Omgevingswet – The Movie’.


Foto’s

Klik op een foto om een grotere versie te bekijken.

Bij gebruik van de foto’s svp de fotografe vermelden: © Mirjam Verschoor.

 


De uitnodigingstrailer van Omgevingswet – the Movie:


U vindt hier informatie over de verschillende voorstellingen die op 16/6/2016 kaartjes zijn gegeven door elke congrespartner.

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

The Matrix Revolutions – Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Omschrijving:
In deze sessie werd de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geschetst; wat is het DSO precies? Wat is de huidige stand van zaken? Wie maken het DSO? In hoeverre is het DSO anders dan de digitale ondersteuning van de huidige wetgeving?

Daarnaast werd ingegaan op de resultaten van de Verkenning Informatievoorziening Omgevingswet (VIVO’s) van gemeenten. Wat betekenen veranderingen in regelgeving, dienstverlening, processen en informatiearchitectuur voor de informatievoorziening van gemeenten? Hoe kunnen gemeenten gebruik maken van het digitale stelsel en wat kunnen zij daarvoor nu al doen? In de sessie werden de resultaten gedeeld, bediscussieerd en maken we met u een script dat nodig is om tijdig, op een goede manier met de Omgevingswet te kunnen werken.

Presentatie:
Presentatie Programmaraad DataLand-congres juni 2016

De voorstelling werd gegeven door:
Joyce de Jong (Rijkswaterstaat) & Cees van Westrenen (VNG)

Ministerie I&M

Star Wars – The force awakens

Omschrijving:

Tijdens de sessie van het ministerie van Infrastructuur & Milieu stond de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) centraal. In 4 miniworkshops werd het gebruik, beheer en de toekomst van de BGT behandeld. Voor het gebruik van de BGT gaf Cora van Oorschot van PDOK een korte workshop kaarten maken. Bezoekers leerden in 10 minuten hoe ze een kaartje konden ontsluiten uit PDOK.

Gericht op het beheer van de BGT gaven Jaap-Willem Sjoukema (IenM) en Guido Quik (SVB-BGT) een introductie van het net gelanceerde terugmeldsysteem van Verbeter de Kaart.

Tot slot waren er twee workshops gericht op de 3D toepassing van geo-informatie. Bertjan Zwerver en Andy Benjamins  van het Kadaster hadden een Virtual Reality bril meegenomen, hiermee konden bezoekers door het digitale BGT landschap lopen. Daarnaast gaf Timo Erinkveld van de gemeente Den Haag een presentatie over het gebruik van 3D informatie in de gemeente.

In de vorm van een carrousel kregen de bezoekers iedere 10 min een nieuwe workshop. Hierdoor lag het tempo hoog, maar kregen de bezoekers veel informatie

Presentatie(s):
Niet van toepassing.

Kadaster

Back to the future – The next generation in information


Omschrijving:
Voor een goede uitvoering van de Omgevingswet is het nodig alle relevante informatie integraal te ontsluiten voor het bedrijfsleven, de burger en de overheid. In de voorstelling van het Kadaster gingen deelnemers kijkend vanuit de verschillende gebruikers, vanuit de hoofdprocessen in de Omgevingswet, aan de slag met een beeldende pilot om te ervaren hoe de informatiehuizen kunnen bijdragen aan het realiseren van deze integrale ontsluiting.

Presentatie:
Presentatie Kadaster DataLand-congres juni 2016

De voorstelling werd gegeven door:
Wim Groenendaal
Frank van der Harst

GeoBusiness Nederland

There is no business like GeoBusiness!

Omschrijving:

Bedrijven lieten aan de hand van korte pitches en presentaties zien wat ze te bieden hebben op het gebied van de Omgevingswet. Het ging vooral om wat er nu al mogelijk is en hoe dat kan worden uitgebreid naar de toekomst. Deelnemers konden aangeven of en hoe dit voor hen bruikbaar is en welke aanpassingen er eventueel nog nodig zijn. Speeddaten op zakelijk vlak!

De bedrijven die gepresenteerd hebben zijn:

  • Esri Nederland;
  • Imagem;
  • Nazca IT Solutions BV;
  • NedGraphics BV;
  • NEO;
  • Ruimteschepper BV;
  • Andes BV;
  • Cyclomedia
  • Vicrea;
  • Crotec BV.

Presentatie:
Presentatie GeoBusiness Nederland DataLand-congres juni 2016

De voorstelling werd gegeven door:
Vertegenwoordigers van bovengenoemde bedrijven.

Gemeentelijk Geo-Beraad

Alles is liefde 

Basisregistraties en de Omgevingswet: wát een stel

Omschrijving:
De Omgevingswet zonder basisregistraties is als een zee zonder water en als een kat zonder kater.

Op 16 juni heeft een groot aantal GGB-leden gezamenlijk gewerkt aan het script voor de vormgeving en implementatie van de Omgevingswet. Een van de voorstellingen getiteld ‘Alles is liefde’ georganiseerd door het Gemeentelijk Geo-Beraad ging in op de innige relatie tussen de Omgevingswet en het stelsel van Basisregistraties. De toegangskaarten waren in een mum van tijd uitverkocht. Enkele onwetende bezoekers werd zelfs resoluut de deur gewezen, jammer maar vol is vol… De première aan het einde van de ochtend werd gevolgd door twee identieke middagvoorstellingen. Voor een stampvolle zaal gingen Marjolein Kavelaars en Wim van Oekel in op resultaten van de consultatierondes, blikten zij vooruit op wat komen gaat en gaven zij praktijkvoorbeelden waaruit de wenselijkheid om bij de Omgevingswet zoveel mogelijk van bestaande gegevens gebruik te maken nog eens werd onderstreept.

Presentatie:
Presentatie GGB DataLand-congres juni 2016
Opbrengst voorstelling Alles is liefde

De voorstelling werd gegeven door:
Wim van Oekel
Marjolein Kavelaars

DataLand

Basic Instinct +

Omschrijving:
We namen de Omgevingswet (omgevingsplan / omgevingsvisie) als einddoel en keken naar de basisregistraties als hulpmiddel bij de invoering. Hoe kunnen we de informatie uit basisregistraties optimaal inzetten bij de invoering van de Omgevingswet? En wat is er aanvullend nodig om deze gegevens geschikt te maken voor gebruik bij de voorbereiding op de Omgevingswet? Wat kunnen we leren van de aanpak in de gemeente Rijssen-Holten? Door middel van een praktijkcase uit deze gemeente werden deze vragen aan de orde gesteld en ervaringen opgedaan en uitgewisseld.

Presentatie:
Presentatie DataLand – congres juni 2016

De voorstelling werd gegeven door:
Gerlof de Haan (Geon)
Joop Voortman (Gemeente Rijssen – Holten)

2015

Was u er ook bij op 18 juni 2015? Dan hopen we dat u terugkijkt op een geslaagd, levendig en interactief congres. Wij doen dat zeker! Hieronder vindt u alle informatie over deze dag in juni, waaronder de foto’s, de motie aan Bas Eenhoorn en een overzicht van de sprekers en workshops. Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor het congres in 2016. We kunnen er nog niet teveel over zeggen, maar we beloven dat het weer een interessante en interactieve dag wordt over een actueel onderwerp. Reserveer 16 juni 2016 alvast in uw agenda. We komen snel met meer informatie!

‘Kennis maken, data delen’ was het motto van de dag. Gemeenten kregen een podium om hun ideeën en meningen te delen. Niet alleen met elkaar, maar ook met Digicommissaris Bas Eenhoorn, de directeur van zijn bureau, Hans van der Stelt en met de Gemeentelijk Ombudsman van Amsterdam e.o., Arre Zuurmond.

De sprekers kwamen met prikkelende stellingen. Zo stelde Bas Eenhoorn dat de samenhang tussen basis-, sectorale- en overheidsregistraties vanuit gemeentes moet ontstaan. Arre Zuurmond vroeg aan de deelnemers hoe zij dachten dat ‘de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats kan komen’. Onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en BuzzMaster Marike Schols werden alle smart phones en tablets omgetoverd tot een stemkastje. Zo konden alle aanwezigen op de stellingen reageren of zelf vragen stellen. Deze ochtend werd iedere stem gehoord en leunde niemand achterover in zijn stoel.

Samen hebben we een primeur bereikt. In het tijdsbestek van één ochtend hebben de 180 deelnemers gezamenlijk massaal input geleverd voor een motie aan de Digicommissaris. Alle aanwezigen, van uitvoerend WOZ- en geo-experts tot beleidsmakers en vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, hebben hun ideeën gedeeld over hoe we de landelijke en gemeentelijk informatievoorziening op orde kunnen krijgen en wat we daarvoor vragen aan de Digicommissaris. Alle input wordt op dit moment tot een motie verwerkt en zal begin juli aan de Digicommissaris worden overhandigd. We hebben de toezegging van de Digicommissaris dat hij voor Prinsjesdag 2015 met een antwoord zal komen. Wij houden u natuurlijk op de hoogte!
Bekijk nog eens rustig de foto’s van het congres of blader door de sheets van de workshops.

Volgend jaar op 16-06-16 hoop ik u weer te mogen treffen op ons jaarcongres. Op welke locatie en in welke vorm weten we nog niet precies. Maar wat als een paal boven water staat, is dat we een stem blijven geven aan gemeenten!

Bekijk de foto’s van het Congres 2015.


Hieronder ziet u de workshops die gehouden werden tijdens het DataLand-congres op 18 juni jl. met, indien beschikbaar, de presentaties:

1.1 Dynamische Digitale Agenda 2020 (Miguel Boerboom, VNG/KING)

De Buitengewone ledenvergadering (BALV) van november 2014 heeft de VNG de opdracht gegeven om voor de ALV van juni 2015 een collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid inclusief een meerjarige projectenagenda, governance en financiering. In deze workshop wordt een toelichting gegeven op de voorstellen die gedaan zijn/worden op de ALV van 2 en 3 juni. Verder wordt gesproken over de inrichting en uitvoering van de agenda en de rol van gemeentelijke (koepel) organisaties daarbij.

Download: Digitale Agenda 2020 – VNG en KING

1.2 Gebruik van GEO helpt gemeenten anders te kijken naar locale uitdagingen en vraagstukken (Jacqueline Gommans, Gemeente Dordrecht, Paul Padding, Geonovum en Ernst Koperdraat, KING)

Door de decentralisaties bij jeugd, zorg en sociale zekerheid hebben gemeenten er veel taken bij gekregen. Gemeenten zijn, omdat ze dichter bij de burger staan, beter in staat om zorg op maat te verlenen, de ontschotting in de zorg door te zetten en daardoor meer zorg te bieden voor minder geld. Gebruik van GEO/BGT helpt gemeenten bij het letterlijk op de kaart zetten van gegevens en het slim verbinden daarvan. Dit levert waardevolle informatie op waarmee we op een andere – meer proactieve – wijze kunnen kijken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Zo is beter inzicht te krijgen in bijv. de volgende (beleidsmatige) vragen: Kan het doelgroepenvervoer efficiënter worden uitgevoerd door vervoerstromen te combineren of gezamenlijk aan te besteden? Zijn er voldoende geschikte woningen in mijn gemeente om ouderen langer zelfstandig te laten wonen? Ben ik in staat tijdig in te grijpen in wijken die achteruit gaan? Als er bezuinigd moet worden op voorzieningen, waar doet dat relatief het minste pijn?

Download: Geo in sociaal domein – Dordrecht, Geonovum en KING

1.3 Met BAG-ogen kijken naar de WOZ (Skits Fijan, Gemeente Zoetermeer)

De WOZ en BAG moeten aan elkaar gekoppeld worden. De meeste gegevens zijn al gekoppeld maar het resterende deel blijkt lastig te verwerken te zijn. De verschillende regelgevingen zijn niet altijd te verenigen. Tijdens deze workshop verdiepen we ons in de regelgeving, waar deze niet goed aansluit en wat voor oplossingen er zijn.

1.4 Ruimtelijk denken voor beleid (Bert Vermeij, Esri Nederland)

Het is nu tijd om te kapitaliseren op de investeringen in de (basis)registraties. Informatiemanagers hebben de uitdaging om beschikbare data maximaal inzetbaar te maken voor beleidsondersteuning en verbeterde bedrijfsvoering. Met slimme inzet van geo-ict halen gemeenten meer kennis uit beschikbare data. Geografische visualisatie en analyse van gegevens maakt patronen zichtbaar en geeft inzicht in de ruimtelijke dimensie van beleidsvragen. Extra meerwaarde ontstaat door deze kennis als geografische informatieproducten te delen met alle stakeholders.

Download: Ruimtelijk denken voor beleid – Esri Nederland

1.5 Samen meer weten: expert maakt kennis met expert (GGB Themawerkgroep; Erwin van Leiden, Syntrophos, Loes Duiker, Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Jack Stijnen, Gemeente Heerlen)

Gemeenten organiseren zich en hebben een netwerk van gemeente-ambtenaren gevormd die op allerlei (geo-)gebieden expert of juist generalist zijn en daardoor de impact voor gemeenten van beleidsbepalende ontwikkelingen of voorstellen kunnen inschatten die op gemeenten afkomen. Deze expertgroepen worden door vertegenwoordiger(s) van de VNG of collega’s vanuit het GGB zelf benaderd bij een (acuut) vraagstuk. Deze workshop is erop gericht onderling kennis te maken en gezamenlijk de aanpak en inzet van de expertgroepen te bepalen. Samen meer weten? Experts maken kennis met experts.

1.6 Haal voordeel uit de basisregistraties: start nu met BRK Levering (Henk Polet, Kadaster)

BRK Levering koppelt informatie van kadastrale objecten aan natuurlijke en niet natuurlijke personen en verblijfsobjecten. Zo wordt duidelijk wie op welk moment eigenaar is van welk vastgoed. BRK Levering vervangt Massale Output AKR. In deze workshop leert u in welke stappen u kunt overstappen. Gemeenten die al bezig zijn, vertellen hoe dat in zijn werk gaat. U kunt vragen stellen en met elkaar discussiëren. Zorg dat u op 1 januari 2016 klaar bent voor BRK Levering. Want dan stopt de massale Output.

Download: Haal voordeel uit de basisregistratie – Kadaster

1.7 Wat valt er nog te zeggen over Mutatiesignalering? (Alexander Bosma, NEO BV)

In een interactieve sessie gaat de heer Bosma met u de mogelijkheden van mutatiesignaleringen in relatie tot de basisregistraties verkennen. Het wordt geen presentatie en u moet zelf aan de bak. Is het medium van het mutatiesignaal nog wel van deze tijd? Wat is het nut en de waarde van actuele geo-informatie? Of misschien zullen door de interne processen er überhaupt geen mutatiesignalen bestaan? Satelliet, luchtfoto’s, dense-matching of drones, complex of juist eenvoudig. U zegt het maar. U kunt uw eigen kennis testen en ook concullega ’s uitdagen in deze workshop.

2.1 Van knelpunt naar knooppunt: concrete diensten voor een efficiënte gegevensuitwisseling (Chris Veenstra, DataLand)

Bij het realiseren van gegevensuitwisselingen binnen en tussen gemeenten en met andere organisaties doet zich een aantal knelpunten voor. Denk hierbij aan verschillen in standaarden en processen maar ook de wens om over meer gegevens te beschikken dan vanuit het Stelsel voorhanden is. Tijdens deze sessie wordt getoond hoe het kennis- en gegevensknooppunt DataLand hiervoor oplossingen aandraagt, variërend van het omzetten van bestandsformaten naar gemeentelijke standaarden tot het aanbieden van gegevens via WMS/WFS of portaal.

Download: Van knelpunt naar KNOOP – DataLand

2.2 Van Massale Output naar BRK-Levering: ervaringen van Gemeente Groningen en gegevensuitwisselingsstandaarden van KING (Arjan Velvis, Gemeente Groningen en Arjan Kloosterboer, KING)

De aansluiting van gemeente Groningen op BRK-Levering, hoe moeilijk kan het zijn? Tijdens deze workshop laten we zien waar we tegenaan zijn gelopen bij het implementeren van BRK levering. KING gaat vervolgens in op de vraag of en hoe de BRK-levering past bij de gemeentelijke gegevensuitwisseling op basis van StUF, welke standaarden KING op dit gebied biedt en hoe gemeenten hiermee ‘onder architectuur’ kunnen werken.

Download: BRK onder architectuur – KING

Download: Van MO naar BRK-levering in Groningen – gemeente Groningen

2.3 ICT-functionaliteit naar de Cloud. Waar let je op? (John Konijn, Realign B.V.)

Bij de keuzes tussen zelf blijven doen en uitbesteden kijken veel gemeenten naar ‘de Cloud’. Maar ja, wat is die Cloud precies, welke kansen en risico’s zitten er aan vast, en past het voor de organisatie? In deze presentatie wordt aandacht besteed aan voorbereiding, verwerving, implementatie, instandhouding en beëindiging van cloud-diensten. Realign adviseert bedrijven en overheidsorganisaties bij vraagstukken rondom ICT en Cloud-toepassingen. Ook is zij actief in het verzorgen van ICT-beheer voor derden.

Download: ICT verhuizen naar de cloud – Realign

2.4 De WOZ bewijst dat ‘burgers zelf aan de knoppen’ grote voordelen heeft (Ruud Kathmann, Waarderingskamer)

Om jaarlijks een goede en overtuigende WOZ-taxatie te kunnen maken, moeten gemeenten steeds beschikken over actuele en betrouwbare objectkenmerken (denk aan type woning, grootte en het bouwjaar, maar ook aan bijgebouwen, de “gedateerde van woonvoorzieningen en het onderhoud). Gemeenten vragen in toenemende mate aan de belanghebbende om de gegevens te controleren. De informatie die burgers verstrekken blijkt niet alleen zeer nuttig, maar ook in hoge mate accuraat (zelfs als dat een hogere WOZ-waarde betekent).

Download: WOZ en inzet belanghebbenden – Waarderingskamer

2.5 De controlefabriek van de BGT (Paul Haffmans, SVB-BGT)

Op 1 januari 2016 moet de BGT klaar zijn. In deze sessie geeft het SVB-BGT u een kijkje in hun controlefabriek. Als bronhouder kunt u hier uw voordeel mee doen, omdat u meer inzicht krijgt in het totale proces dat uw bestand moet doorlopen. Als gebruiker krijgt u een idee van de kwaliteit van het resultaat dat in de Landelijke Voorziening wordt toegelaten.