Jaarplan 2018: Gemeentelijke objectinformatie samen georganiseerd

Het jaarplan 2018 van DataLand is vastgesteld.

DataLand zet dit jaar in op de doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke beheer van objectgegevens met KNOOP als belangrijkste instrument. DataLand beschikt over het instrumentarium dat de collectieve functionaliteit waar gemeenten in de Digitale Agenda 2020 om vragen, mogelijk maakt. Aangespoord en ondersteund door de gemeentelijke beweging ‘Samen Organiseren’ wil DataLand deze functionaliteiten opschalen en breed inzetbaar maken voor alle Nederlandse gemeenten.

Lees het volledige jaarplan 2018 

Vacature: Technisch beheerder m/v – 32 uur

DataLand is per direct op zoek naar een Technisch beheerder m/v voor 32 uur per week.

Meer informatie over de vacature vindt u bij werken bij DataLand.

Heb jij een goed Geo-verhaal?

Workshop Geo-Bewust

Heb jij een goed Geo-verhaal?

De wereld van de geo-informatie groeit. Door toenemende technische mogelijkheden weten we steeds meer. Als geo-experts hebben we daarmee een schat aan informatie in handen die kan bijdragen aan de ontwikkeling, beheer en functioneren van stad en streek. Maar hoe zorgen we er nou voor dat we geo-informatie op de kaart zetten bij collega’s, bestuurders en andere relevante partijen? DataLand zet zich, in samenwerking met SVB-BGT en het Gemeentelijk Geo-Beraad, in om de positie van geo-informatie buiten de geo-afdeling te versterken. Om de geo-professionals in het veld daarbij te ondersteunen, willen we in 2018 starten met de workshop Geo-Bewust. In deze workshop leer je hoe jij het Geo-verhaal – het verhaal over wat er aan geo-informatie beschikbaar is en hoe het gebruikt kan worden – goed én boeiend kan vertellen.

Omdat dit een nieuw soort opleiding is binnen ons aanbod, willen we op 30 januari een try-out organiseren voor maximaal 16 deelnemers in Gouda. We rekenen voor deze try-out slechts € 25,- pp.
Deze workshop zit vol!

Wil je worden geïnformeerd over nieuwe data en locaties? Stuur dan een mail naar opleidingen@dataland.nl met in de onderwerpregel “workshop Geo-bewust”.

Geo Prestige Award: winnaars bekend

De Geo Prestige Award-winnaars zijn bekend gemaakt tijdens het GIN Gala voorafgaand aan de GeoBuzz. In de categorie start-ups heeft jonge en frisse nieuwkomer GeoGap gewonnen. GeoGap laat zien dat het mogelijk is om op basis van open data een krachtig verdienmodel te maken. In de categorie geo-organisaties werd gekeken naar zowel overheid, bedrijfsleven als wetenschap. De jury prees de genomineerden, het Gemeentelijk Geo-Beraad, de RUG Geodienst en GEOFort, en riep museum GeoFort uit tot winnaar. GeoFort slaagt er als geen ander in om de geo-wereld op unieke wijze aan de man te brengen bij zowel jong als oud. In de categorie geo-professionals werden Jantien Stoter, Nathalie Fledderus en Koos Krijnders genomineerd. Winnaar Koos Krijnders laat volgens de jury met zijn tomeloze inzet en passie voor MissingMaps zien welke impact goede kaartgegevens  hebben op een maatschappelijk relevant onderwerp als internationale crisisbestrijding, en dat het mogelijk is hier ook de niet geo-wereld bij te betrekken.

GGB
Het Gemeentelijk Geo-Beraad behoorde tot de 3 finalisten, maar zag de felbegeerde prijs naar het GeoFort gaan. De jury was echter wel zeer te spreken over het GGB:

Het Gemeentelijk GeoBeraad is misschien minder zichtbaar voor de buitenwereld, maar dit doet niet af aan het werk dat zij verricht voor gemeenten op het gebied van geo-informatie. Deze sterke samenwerking bundelt krachten op landelijk niveau, waarbij optimaal kennis gedeeld wordt om snel in te spelen op actuele vraagstukken. Deze club zal de komende jaren alleen nog maar belangrijker worden.

Lees het volledige persbericht op de website van Geo-Informatie Nederland

Hanneke Kunst wint Pluim van DataLand 2017

Hanneke Kunst is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening. Deze beweging past uitstekend bij de geest van de Digitale Agenda 2020, bij Samen Organiseren en bij het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet waar de rol van de gebruikers van (gemeentelijke) dienstverlening centraal wordt gesteld. Het denken vanuit de leefwereld van verschillende typen bewoners levert een effectieve bijdrage aan de oplossing van een complex probleem van registratie van objecten: de inrichting van het Digitale Stelsel van de Omgevingswet. De benadering vanuit het klantperspectief geeft richting aan het vraagstuk hoe ruimtelijke informatie binnen dit stelsel kan worden uitgewisseld, met de vraag van de klant als uitgangspunt. Grote winst hierbij is dat 388 gemeenten niet meer ieder voor zich hoeven uit te vinden hoe zij de dienstverlening kunnen aanpakken.

Pluim van DataLand
De Pluim van DataLand wordt jaarlijks overhandigd aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2016 werd de eerste Pluim van DataLand uitgereikt, aan de voorziening GEO4OV van de Veiligheidsregio’s.

GeoBuzz
De Pluim zal tijdens de opening van de netwerkborrel van het grootste geo-evenement van Nederland, de GeoBuzz, worden uitgereikt. De GeoBuzz vindt plaats op 21 en 22 november in Congrescentrum 1931 te ‘s-Hertogenbosch. DataLand is beide dagen aanwezig met een stand en met een uitgebreid programma rond gemeentelijke informatievoorziening, waaronder een themasessie over klantreizen, verzorgd door pluimwinnares Hanneke Kunst.