Oproep: Wie is uw kandidaat De Pluim van DataLand 2018?

De Pluim

In november wordt de Pluim van DataLand weer uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2017 ging de Pluim naar Hanneke Kunst. Zij is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening

De Pluim ging in 2017 naar Hanneke Kunst (van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Hanneke Kunst, Marien de Bakker en Arjan van Etten.

Oproep

De commissie die gaat vaststellen wie dit jaar de Pluim in ontvangst mag nemen, is half mei weer bij elkaar gekomen. In de geest van de Samen Organiseren-beweging zoekt de commissie dit jaar speciaal naar bruggenbouwers met toepasbare ideeën. De commissie kan nu zelf op zoek gaan naar potentiële winnaars, maar ontvangt het liefst suggesties en voorstellen van mensen uit de praktijk. Vervolgens zal de commissie aan het bestuur van DataLand een enkelvoudige voordracht doen. De Pluim zal n.a.w. worden uitgereikt tijdens de GeoBuzz.

Wie of welke organisatie zou volgens u de Pluim van DataLand 2018 moeten krijgen? De commissie hoort het graag! U kunt uw suggestie (met onderbouwing) voor 1 september a.s. e-mailen naar info@dataland.nl. Alle suggesties zijn welkom.

Commissieleden

Van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Marien de Bakker, Jan Fraanje en Arjan van Etten.

De commissie bestaat uit voorzitter Jan Fraanje, directeur van de Vereniging van Directeuren van Publieksdiensten  (VDP) en de leden Marien de Bakker, sr. Lecturer aan de HAS in Den Bosch en voormalig bestuurslid Onderwijs en Onderzoek van Geo-Informatie Nederland (GIN) en Arjan van Etten, sr. Adviseur Geo-Informatie bij de Gemeente Capelle a/d IJssel en regiocoördinator van het Gemeentelijk Geo-Beraad. Pieter van Teeffelen voert als directeur van DataLand het secretariaat van de commissie.

Aanpassing algemene leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden van DataLand zijn gewijzigd. De voorwaarden zijn aangepast aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Ook zijn de gegevensgroepen geactualiseerd.

Algemene Leveringsvoorwaarden DataLand – juni 2018

Jaarverslag 2017

Het jaarverslag van DataLand is door het bestuur goedgekeurd. U kunt het jaarverslag hier lezen:

Jaarverslag 2017 – DataLand

Jaarplan 2018: Gemeentelijke objectinformatie samen georganiseerd

Het jaarplan 2018 van DataLand is vastgesteld.

DataLand zet dit jaar in op de doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke beheer van objectgegevens met KNOOP als belangrijkste instrument. DataLand beschikt over het instrumentarium dat de collectieve functionaliteit waar gemeenten in de Digitale Agenda 2020 om vragen, mogelijk maakt. Aangespoord en ondersteund door de gemeentelijke beweging ‘Samen Organiseren’ wil DataLand deze functionaliteiten opschalen en breed inzetbaar maken voor alle Nederlandse gemeenten.

Lees het volledige jaarplan 2018 

Vacature: Technisch beheerder m/v – 32 uur

DataLand is per direct op zoek naar een Technisch beheerder m/v voor 32 uur per week.

Meer informatie over de vacature vindt u bij werken bij DataLand.