15 juni – DataLand-congres: de Waarderingskamer

Op 15 juni is het zover: het DataLand-congres 2017. De voorbereidingen zijn in volle gang. In de aanloop naar deze dag halen we een aantal congrespartners voor het voetlicht. De tweede ronde is voor de Waarderingskamer!

Drie vragen aan…

Ruud Kathmann

Ruud Kathmann

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?

Een dominant ketenprobleem wordt gedefinieerd als een maatschappelijk vraagstuk, dat één (keten)partij niet kan oplossen. Centraal in de samenwerking binnen zo’n keten staat het uitwisselen van relevante informatie.

Wanneer je als gemeente of uitvoeringsorganisatie de WOZ uitvoert en een zo goed mogelijke taxatie van elke woning of bedrijfspand wilt maken, dan heb je alle informatie nodig die je maar kan vinden. Dan is het zo jammer dat je niet kan “meeluisteren” met wat andere overheden, of soms zelf collega’s van dezelfde overheid met eigenaren of gebruikers van onroerend goed uitwisselen. Rond de Omgevingswet wordt bijvoorbeeld veel informatie uitgewisseld over bouwactiviteiten, over gebruikte bouwmaterialen, over hoogte van investeringen. Uiteindelijk krijgt de WOZ-medewerker alleen de verleende omgevingsvergunning te zien en vaak zelfs dat niet, omdat geconcludeerd wordt dat de bouwactiviteit “vergunningsvrij” is. Maar ook de informatiestromen voor bijvoorbeeld actualiseren van een energielabel, of het veranderen van een gebruiksvergunning zijn allemaal gescheiden kanalen. De WOZ zou erg geholpen zijn met één kanaal om te communiceren met eigenaren en gebruikers over alle aangelegen van het onroerend goed.

Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?

Wat wij graag zien is dat deelnemers (geldt niet alleen voor gemeenten) over de eigen grenzen heen kijken. Natuurlijk is iedereen primair verantwoordelijk om de eigen taak zo goed mogelijk te doen. Maar stap ook eens in de schoenen van een collega en probeer te bedenken wat die collega zou willen halen uit de informatie die jij opvraagt bij een belanghebbende. Het delen van jouw informatie met die collega en mogelijk één vraag extra stellen kan de overheid veel efficiënter maken. Dat wordt wellicht nog veel duidelijk wanneer je in de schoenen van een eigenaar of gebruiker stapt. Probeer te zorgen dat wanneer jij contact hebt met een belanghebbende, dat dat een volgend contact met andere overheden/collega’s overbodig maakt.

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?

Het congres is een ideale plaats om samen te werken aan het uitwisselen van informatie en te werken aan datakwaliteit. Dit congres is voor ons geslaagd als we ons vooral ook realiseren dat we veel van die informatie uiteindelijk verzamelen door vragen te stellen aan belanghebbenden. De komende tijd gaat er door de Omgevingswet voor ons allemaal veel veranderen in werkprocessen, informatiesystemen, maar ook communicatie met belanghebbenden (omgevingsloket). Als we die veranderingen steeds doen vanuit het perspectief van de burger en vanuit het perspectief dat we als één overheid handelen, is de dag uitermate geslaagd.

Meer informatie en inschrijven

DEEL DIT BERICHT