15 juni: DataLand-congres: Programma Aan de Slag met de Omgevingswet

Drie vragen aan… 

Joyce de Jong

 

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?
Een dominant ketenprobleem wordt gedefinieerd als een maatschappelijk vraagstuk, dat één (keten)partij niet kan oplossen. Centraal in de samenwerking binnen zo’n keten staat het uitwisselen van relevante informatie.

Het digitale stelsel ondersteunt 3 ketenprocessen in de digitale leefomgeving; van Plan tot Publicatie, van Idee tot Indiening en van Vraag naar Informatie. Tussen deze ketenprocessen zitten allemaal verbanden en afhankelijkheden; in de werkprocessen onderling maar vooral ook in de samenwerking met ketenpartners. Hoe gaan we deze ketens werkend krijgen? Hoe zorgen we voor een goede uitwisseling van informatie tussen de ketenprocessen en de verschillende ketenpartners? Binnen het implementatieprogramma van de Omgevingswet hebben we daar nu extra aandacht voor; in verschillende pilots beproeven we de interbestuurlijke samenwerking binnen deze processen. Wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen vanuit deze pilots en onze ketenpartners. De leerervaringen uit deze pilots nemen we mee in de verder ontwikkeling van het stelsel.

Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?
Het digitale stelsel geeft iedereen die betrokken is bij de leefomgeving een zelfde informatiepositie; de planmaker, de vergunningverlener, de initiatiefnemer en de belanghebbenden. Daarvoor is het wel van belang dat de informatie in het digitaal stelsel van goede kwaliteit is en blijft. Hoe zorgen we er voor dat de ketenpartners kwalitatief goede informatie (3B! Beschikbaar, Bruikbaar,Bestendig). En welke informatie op de kaart is er voor de ketenpartners het meeste nodig?

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?
Het congres is voor mij geslaagd als ik met nieuwe energie en ervaringen het Spant verlaat! De ontwikkeling van het digitale stelsel doen we in samenwerking met eindgebruikers en ketenpartners. Elkaar ontmoeten, over het digitale stelsel praten en ervaringen uit de praktijk uitwisselen, dit alles levert een bijdrage om gezamenlijk te komen tot een digitale voorziening waar we allemaal blij van worden en straks in de praktijk goed mee kunnen werken.

DEEL DIT BERICHT