15 juni – DataLand-congres – Ministerie IenM & SVB-BGT voor het voetlicht

Over exact een maand is het zover: het DataLand-congres 2017. De voorbereidingen zijn in volle gang. In de aanloop naar 15 juni halen we een aantal congrespartners voor het voetlicht.  De spits wordt afgebeten door het Ministerie van IenM die voor het congres samen optrekt met de SVB-BGT.

Drie vragen aan…

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?

Een dominant ketenprobleem wordt gedefinieerd als een maatschappelijk vraagstuk, dat één (keten)partij niet kan oplossen. Centraal in de samenwerking binnen zo’n keten staat het uitwisselen van informatie.

Ruud van Rosssem

Als je naar de uitvoering van de Omgevingswet kijkt, dan is het dominante ketenprobleem de dienstverlening aan de gebruiker (burger of bedrijf met een informatie-verzoek). De geo-basisregistraties zullen bij de uitvoerig van de Omgevingswet gebruikt gaan worden als “intelligent ruitjespapier”. Dat geldt zeker voor de BGT (de Basisregistratie Grootschalige Topografie). Tijdens het Datalandcongres stellen we u als congresbezoeker graag de vraag: hoe kunnen we de geo-basisregistraties zo doorontwikkelen en verbeteren dat u ze optimaal kunt gebruiken in uw werk in het kader van die Omgevingswet? En hoe kunnen wij u helpen om alle voor de keten relevante informatie uit te wisselen?

Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?

Jan Bruijn

In de lopende pilots en proeftuinen wordt uitgeprobeerd hoe processen gaan lopen bij de uitvoering van de Omgevingswet. Hier wordt al veel kennis opgedaan. Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke gegevens zijn er nodig en waar haal je die vandaan? Voor overheidsorganisaties is het gebruik van de geo-basisregistraties verplicht. Maar dan moeten de gegevens in die registraties wel bruikbaar zijn en –ook belangrijk- één geheel vormen.De congresbezoekers helpen ons heel erg als ze ervaringen met ons delen en concrete wensen en voorstellen voor verbeteringen aan ons meegeven.

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?

Elise Wagenmaker

Het Dataland congres is altijd een gelegenheid om met veel verschillende mensen in contact te komen en te praten over wat ons bezighoudt als het gaat om het goed werken met geo-informatie. Dat zal dit jaar niet anders zijn, maar de focus op de uitvoering van de Omgevingswet geeft wel extra dynamiek aan dit congres. We zijn tevreden als we goede gesprekken hebben gevoerd en naar huis kunnen gaan met een koffer vol ideeën hoe we de geo-basisregistraties verder klaar kunnen maken voor de toekomst: voor de Omgevingswet.

Meer informatie en inschrijven

DEEL DIT BERICHT