15 juni – DataLand-congres: de Gelderse Omgevingsdiensten & DataLand

Drie vragen aan…

John Rayer (Gelderse Omgevingsdiensten) & Chris Veenstra (DataLand)

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?
Een dominant ketenprobleem wordt gedefinieerd als een maatschappelijk vraagstuk, dat één (keten)partij niet kan oplossen. Centraal in de samenwerking binnen zo’n keten staat het uitwisselen van relevante informatie.

29 Omgevingsdiensten verzorgen in Nederland in opdracht van alle gemeenten en provincies de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van met name de milieuwetgeving. Toezicht is niet op ieder moment en overal mogelijk. Daarnaast willen bedrijven niet veel last hebben van controles. Van oudsher worden controles gepland op basis van met name de branche waarin het bedrijf werkzaam is. Met de Omgevingswet wordt veel informatie bij elkaar gebracht, dient de informatiepositie van burgers te verbeteren en ontstaan daarmee nieuwe kansen.

Het ketenprobleem dat aandacht behoeft is: verschillende organisaties voeren toezicht uit op dezelfde objecten. Ieder gebruikt daarvoor andere informatie om te prioriteren waar en hoe vaak toezicht wordt uitgevoerd. Hoe kunnen deze toezichthoudende organisaties hun inzet optimaal afstemmen en informatie het best delen met andere toezichthoudende partijen en belanghebbenden?

Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?
De Omgevingswet vraagt om een efficiënte inrichting van de informatiehuishouding binnen maar ook tussen ketenpartners. Als gemeenten gegevens gaan uitwisselen met het DSO en/of Informatiehuizen, dan is het raadzaam om te voorkomen dat gemeenten zelf allerhande verbindingen moeten gaan leggen om gegevens uit te wisselen. De vragen die wij aan de congresdeelnemers voorleggen zijn onder andere: wat zouden we centraal moeten regelen? Hoe kunnen en willen gemeenten hun gegevens aanleveren en hoe willen ze graag informatie terugontvangen? Waar kunnen we het beste kwaliteitssignaleringen onderbrengen en hoe delen we die met elkaar? Hebben de deelnemers al een beeld welke gemeentelijke gegevens relevant zijn voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving onder de Omgevingswet?

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?
Dit congres is voor ons geslaagd als we verbindingen zien ontstaat zoals bij Rummikub: voor jezelf kun je prima combinaties van stenen (lees: gegevens) maken, maar het gaat pas echt interessant worden zodra je ze op tafel legt, want dan kunnen de andere spelers (ketenpartners) hun gegevens toevoegen of er onderdelen uit pakken en nieuwe slimme combinaties maken.

Meer info: dataland.nl/congres

DEEL DIT BERICHT