15 juni: DataLand-congres: Beeldmateriaal, Kadaster én GeoBusiness Nederland

Het is bijna zover: het DataLand-congres 2017. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. In dit bericht halen we niet een, maar 3 congrespartners voor het voetlicht! Beeldmateriaal, het Kadaster én GeoBusiness Nederland.

Drie vragen aan…

Beeldmateriaal

Melina de Boer & Erik Nobbe

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?
Er zijn veel initiatieven voor het inwinnen van beeldmateriaal/ hoogtedata binnen de overheid waardoor het steeds moeilijker wordt de data te krijgen die voor wettelijke taken noodzakelijk zijn. De uitdaging zit er in om de verschillende belangen van de verschillende overheden bij elkaar te brengen naar eenduidige en uniforme specificaties, waardoor we als overheid eenmalige inwinning en meervoudig gebruik van beeldmateriaal/hoogtedata kunnen realiseren.

Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?
Rijksoverheid, alle provincies en alle waterschappen zijn nu deelnemer van het samenwerkingsverband Beeldmateriaal. Er doen op dit moment slechts 8 gemeenten mee. Toch hebben alle gemeenten behoefte aan actuele luchtfoto’s. De wens vanuit het samenwerkingsverband is om te komen tot een landelijke luchtfoto met regionale aandacht waar alle overheden aan mee doen. Hoe zou dit volgens de deelnemers georganiseerd moeten worden? Welke organisatievorm? Welk financieringsmodel? Landelijk/regionaal?

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?
Het Dataland congres is een mooie plek waar wij met veel gemeenten in gesprek kunnen gaan. Waar we kunnen horen wat er bij de gemeenten leeft en waar behoefte aan is met betrekking tot de inwinning van luchtfoto’s. Vanuit het landelijk initiatief Beeldmateriaal zijn we op zoek mogelijkheden om samen met álle overheden deze inwinning te stroomlijnen. Voor ons is het dan ook geslaagd als er een open gesprek/discussie heeft plaatsgevonden. Waarin iedereen inzicht heeft gekregen in het probleem. En wij met nieuwe verrassende ideeën naar huis gaan waarmee we verder kunnen om te kijken hoe we e.e.a. samen kunnen organiseren.


Drie vragen aan…

Kadaster
Esther van Kooten-Niekerk

Wat is het dominante ketenprobleem dat aan de deelnemers wordt voorgelegd?
Digitale informatievoorziening is een belangrijke pijler voor optimale uitvoering van de Omgevingswet. Om een optimale uitvoeringspraktijk te kunnen ondersteunen betrekken we vanaf het begin de diverse partijen bij de ontwikkeling. Hiermee willen we bereiken dat de informatieproducten maximaal aansluiten bij de praktijk. Dit vraagt om de behoefte van de diverse gebruikers goed in beeld te brengen en uiteindelijke keuzes te maken. Daarbij is het ook van belang om niet alleen binnen je eigen werkveld te kijken maar ook stil te staan bij wat een collega(organisatie) verderop in de keten nodig heeft. Hebben wij de juiste bronnen in beeld om op basis van de vraag in de keten, informatie te genereren? Zijn de resultaten vanuit de pilots ook van toepassing op uw organisatie? Welke informatiebehoefte hebben onze ketenpartners?
Hoe kunnen de gemeentelijke deelnemers jullie ondersteunen / helpen?
In onze proeftuin ontwikkelen we samen met een aantal gemeenten nieuwe producten en diensten. Deze co-creatie levert een eerste schets op van mogelijke informatieproducten. Deze schets willen we toetsen om te ontdekken of dit aansluit in een bredere groep. De deelnemers aan het congres kunnen ons helpen de resultaten van proeftuin te toetsen aan de landelijke behoefte.

Wanneer is het congres voor jullie geslaagd?
Als wij de proeftuin kunnen uitbreiden samen met de deelnemers naar een landelijke akker vol met producten en diensten die wij in de toekomst kunnen oogsten.


 

GeoBusiness Nederland presenteert zich met 9 lidbedrijven op het Dataland Congres. Ons motto is: “Samen aan de slag met de Omgevingswet”.  Andes/LTC, Antea, Esri, MapGear, Meten in Beelden, Nazca-I, Nedgraphics, PSMS en Ruimteschepper laten u zien hoe zij samen met u de implementatie van de Omgevingswet tot een succes kunnen maken. We staan nog maar aan het begin, maar toch wordt er al veel duidelijk over de impact die de omgevingswet heeft op de informatievoorziening binnen uw organisatie.

Veel markpartijen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het opbouwen van kennis en ontwikkelen van dienstverlening en innovatieve software en tools die u hierbij gaan helpen. Dit willen de 9 bedrijven op 15 juni graag aan u laten zien en zij willen hierover met u in gesprek gaan. Voor ons staat hierbij co-creatie voorop.  Wij willen samen met u aan de slag, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de innovatieve slagkracht van het bedrijfsleven.

DEEL DIT BERICHT